Tiếng Ru Đêm

Tiếng Ru Đêm

Lời bài hát Tiếng Ru Đêm

Đóng góp bởi

Xưa là vui những tiếng ru đêm
Nay biết đâu buồn ngồi thức thâu đêm
Từ ấy chỉ mình tôi lang thang giữa đời
Có ai chờ biết ai cần một người như tôi
Trống sao thật trống vắng nơi đây
Xa đi thật xa chốn đây
Để tiếng mưa rơi
Go if you wanna go today
Take just take me far away
To the ocean
Ngày tháng trôi qua
Chuyện đời vẫn vui
Cuộc đời quanh đây
Nhân gian vẫn thế thôi
Một giấc mơ trưa chẳng cần ai đón đưa
Đường dài thênh thang một mình
Thương cô đơn mình tôi
Mà trần gian ai không còn lối về
Ai lo chuyện tôi
Say goodbye where can I hide
Khóc có ai hay
Trông chờ cuộc đời đổi thay
Chạy trốn xa thế gian
Chạy trốn trần gian hững hờ
Trống sao thật trống vắng nơi đây
Xa đi thật xa chốn đây
Để tiếng mưa rơi
Go if you wanna go today
Take just take me far away
To the ocean
Ngày tháng trôi qua
Chuyện đời vẫn vui
Cuộc đời quanh đây
Nhân gian vẫn thế thôi
Một giấc mơ trưa chẳng cần ai đón đưa
Đường dài thênh thang một mình
Thương cô đơn mình tôi
Mà trần gian ai không còn lối về
Ai lo chuyện tôi
Say goodbye where can I hide
Go if you wanna go today
Take just take me far away
To the ocean
Ngày tháng trôi qua
Chuyện đời vẫn vui
Cuộc đời quanh đây
Nhân gian vẫn thế thôi
Một giấc mơ trưa chẳng cần ai đón đưa
Đường dài thênh thang một mình