Tiếng Pháo Giao Thừa

Tiếng Pháo Giao Thừa

Lời bài hát Tiếng Pháo Giao Thừa

Đóng góp bởi

Tiếng pháo giao thừa
Báo năm mới đã về
Mọi người cùng nhau
Chúc nhau lời thiết tha
Tiếng pháo giao thừa
Báo năm mới đã về
Mọi người cùng nhau
Đón xuân vui sum vầy
Tiếng pháo giao thừa
Báo năm mới đến rồi
Mọi người cùng nhau
Gửi nhau lộc đầu năm
Tiếng pháo giao thừa
Báo năm mới đến rồi
Mọi người cùng nhau nâng ly
Chúc mừng năm mới
Bạn ơi cùng nhau ta vui
Bạn ơi cùng nhau ta ca
Bạn ơi cùng nhau ta đón xuân về
Nhà nhà hạnh phúc tràn đầy
Nhà nhà êm ấm người ơi
Chúc mừng năm mới
Ta cùng nâng ly
Tiếng pháo giao thừa
Báo năm mới đã về
Mọi người cùng nhau
Chúc nhau lời thiết tha
Tiếng pháo giao thừa
Báo năm mới đã về
Mọi người cùng nhau
Đón xuân vui sum vầy
Tiếng pháo giao thừa
Báo năm mới đến rồi
Mọi người cùng nhau
Gửi nhau lộc đầu năm
Tiếng pháo giao thừa
Báo năm mới đến rồi
Mọi người cùng nhau nâng ly
Chúc mừng năm mới
Bạn ơi cùng nhau ta vui
Bạn ơi cùng nhau ta ca
Bạn ơi cùng nhau ta đón xuân về
Nhà nhà hạnh phúc tràn đầy
Nhà nhà êm ấm người ơi
Chúc mừng năm mới
Ta cùng nâng ly
Bạn ơi cùng nhau ta vui
Bạn ơi cùng nhau ta ca
Bạn ơi cùng nhau ta đón xuân về
Nhà nhà hạnh phúc tràn đầy
Nhà nhà êm ấm người ơi
Chúc mừng năm mới
Ta cùng nâng ly