Tiếng Kêu Tắc Kè

Tiếng Kêu Tắc Kè

Lời bài hát Tiếng Kêu Tắc Kè

Đóng góp bởi

Một mình quạnh hiu, canh cánh đêm thâu
Mà nghe, tiếng kêu tắc kè
Bởi ơi tắc kè, ơi tắc kè lạc bầy tìm gọi nhau
Mà lòng quặng đau ai biết ra sao
Người ta đã quên lối về, đã quên ước thề
Bước qua cầu mà cùng người giàu sang…
Bậu mình ơi
Có con tắc kè
Nó kêu tắc kè, tắc kè tắc kè
Đêm đã đến ai ơi…
Nó kêu não lòng
Nhưng em giờ đã gối chăn ai mặn nồng
Bậu mình ơi
Có nghe tiếng lòng nhớ đêm vợ chồng
Ôi mặn nồng tha thiết những canh thâu…
Có con tắc kè đêm đêm
Thầm nhắc chớ quên đi bạn lòng!
Giờ lòng quặng đau ai biết ra sao
Người ta đã quên lối về, đã quên ước thề
Bước qua cầu mà cùng người giàu sang…
Bậu mình ơi
Có con tắc kè
Nó kêu tắc kè, tắc kè tắc kè
Đêm đã đến ai ơi…
Nó kêu não lòng
Nhưng em giờ đã gối chăn ai mặn nồng
Bậu mình ơi
Có nghe tiếng lòng nhớ đêm vợ chồng
Ôi mặn nồng tha thiết những canh thâu…
Có con tắc kè đêm đêm
Thầm nhắc chớ quên đi bạn lòng!
Bậu mình ơi
Có con tắc kè
Nó kêu tắc kè, tắc kè tắc kè
Đêm đã đến ai ơi…
Nó kêu não lòng
Nhưng em giờ đã gối chăn ai mặn nồng
Bậu mình ơi
Có nghe tiếng lòng nhớ đêm vợ chồng
Ôi mặn nồng tha thiết những canh thâu…
Có con tắc kè đêm đêm
Thầm nhắc chớ quên đi bạn lòng!
Có con tắc kè đêm đêm hờn trách
Ai quên đi vợ chồng