Tiếng Ểnh Ương Buồn

Tiếng Ểnh Ương Buồn

Lời bài hát Tiếng Ểnh Ương Buồn

Đóng góp bởi

Chiều chiều nghe tiếng ễnh ương
Nhớ thương cô bạn
Bấy lâu xa nhà
Cây cầu ai bắc qua sông
Đau xót trong lòng
Nhìn em bước qua
Ngày nào em nói nỉ non
Nước sông khô cạn
Sắc son em chờ
Ai ngờ con nước chưa vơi
Câu thề chưa dứt
Em về nhà ai
Em ở đô thành phồn hoa
Chắc đâu còn mong nhớ
Tiếng ễnh ương
Kêu vang đầy trời
Như lời tâm sự
Tận trong đáy tim
Người ta
Có bạn có đôi
Chỉ còn riêng tôi
Đêm từng đêm
Lặng đứng bên trời
Ôi chốn quê người nào mơ
Cớ sao lòng nặng nhớ
Để ễnh ương
Thở than một mình
Yêu người chân tình
Đành mang đắng cay
Giờ ôm
Nỗi niềm buồn tênh
Sống đời cô đơn
Như ễnh ương buồn
Khóc hoài giùm tôi
Ngày nào em nói nỉ non
Nước sông khô cạn
Sắc son em chờ
Ai ngờ con nước chưa vơi
Câu thề chưa dứt
Em về nhà ai
Em ở đô thành phồn hoa
Chắc đâu còn mong nhớ
Tiếng ễnh ương
Kêu vang đầy trời
Như lời tâm sự
Tận trong đáy tim
Người ta
Có bạn có đôi
Chỉ còn riêng tôi
Đêm từng đêm
Lặng đứng bên trời
Ôi chốn quê người nào mơ
Cớ sao lòng nặng nhớ
Để ễnh ương
Thở than một mình
Yêu người chân tình
Đành mang đắng cay
Giờ ôm
Nỗi niềm buồn tênh
Sống đời cô đơn
Như ễnh ương buồn
Khóc hoài giùm tôi
Nỗi niềm buồn tênh
Sống đời cô đơn
Như ễnh ương buồn
Khóc hoài giùm tôi