Tiền Thắng Tình Thua

Tiền Thắng Tình Thua

Xem MV bài hát

Lời bài hát Tiền Thắng Tình Thua

Đóng góp bởi

Tiền thắng tình thua
Tiền thắng tình thua
Tiền thắng tình thua
Ngày đầu yêu nhau
Anh hỏi em câu rằng
Chuyện tình sao em
Thì em nói em chung tình
Tiền là hư vô xin lỗi em không cần
Chỉ cần yêu nhau
Em chấp nhận thương đau
Rồi ngày hôm nao
Anh hỏi em câu rằng
Chuyện tình sao em
Thì em nói em yêu tiền
Tiền là thiên nhiên
Chung thủy thôi đâu bằng
Đừng giận em nhe
Em chọn tiền nhe anh
Tiền thắng tình thua
Đời có mấy ai chê tiền
Tiền giết đời tôi
Tiền đốt cháy tim tôi rồi
Tiền làm anh đau em ơi
Em đành lòng sao
Tình nghèo như anh
Chung thủy yêu em nhiều
Tình giàu như ai
Thì chưa chắc yêu chung tình
Nghèo tiền như anh
Xin lỗi em không cần
Giàu tiền như ai
Em chấp nhận yêu sai.
Ngày đầu yêu nhau
Anh hỏi em câu rằng
Chuyện tình sao em
Thì em nói em chung tình
Tiền là hư vô xin lỗi em không cần
Chỉ cần yêu nhau
Em chấp nhận thương đau
Rồi ngày hôm nao
Anh hỏi em câu rằng
Chuyện tình sao em
Thì em nói em yêu tiền
Tiền là thiên nhiên
Chung thủy thôi đâu bằng
Đừng giận em nhe
Em chọn tiền nhe anh
Tiền thắng tình thua
Đời có mấy ai chê tiền
Tiền giết đời tôi
Tiền đốt cháy tim tôi rồi
Tiền làm anh đau em ơi
Em đành lòng sao
Tình nghèo như anh
Chung thủy yêu em nhiều
Tình giàu như ai
Thì chưa chắc yêu chung tình
Nghèo tiền như anh
Xin lỗi em không cần
Giàu tiền như ai
Em chấp nhận yêu sai.
Tiền giết đời tôi
Tiền đốt cháy tim tôi rồi
Tiền làm anh đau em ơi
Em đành lòng sao
Tiền giết đời tôi
Tiền đốt cháy tim tôi rồi
Tiền làm anh đau em ơi
Em đành lòng sao
Tiền giết đời tôi
Tiền đốt cháy tim tôi rồi
Tiền làm anh đau em ơi
Em đành lòng sao