Tiền Thắng Tình Thua

Tiền Thắng Tình Thua

Lời bài hát Tiền Thắng Tình Thua

Đóng góp bởi

Tiền thắng tình thua Tiền thắng tình thua Tiền thắng tình thua Ngày đầu yêu nhau Anh hỏi em câu rằng Chuyện tình sao em Thì em nói em chung tình Tiền là hư vô xin lỗi em không cần Chỉ cần yêu nhau Em chấp nhận thương đau Rồi ngày hôm nao Anh hỏi em câu rằng Chuyện tình sao em Thì em nói em yêu tiền Tiền là thiên nhiên Chung thủy thôi đâu bằng Đừng giận em nhe Em chọn tiền nhe anh Tiền thắng tình thua Đời có mấy ai chê tiền Tiền giết đời tôi Tiền đốt cháy tim tôi rồi Tiền làm anh đau em ơi Em đành lòng sao Tình nghèo như anh Chung thủy yêu em nhiều Tình giàu như ai Thì chưa chắc yêu chung tình Nghèo tiền như anh Xin lỗi em không cần Giàu tiền như ai Em chấp nhận yêu sai. Ngày đầu yêu nhau Anh hỏi em câu rằng Chuyện tình sao em Thì em nói em chung tình Tiền là hư vô xin lỗi em không cần Chỉ cần yêu nhau Em chấp nhận thương đau Rồi ngày hôm nao Anh hỏi em câu rằng Chuyện tình sao em Thì em nói em yêu tiền Tiền là thiên nhiên Chung thủy thôi đâu bằng Đừng giận em nhe Em chọn tiền nhe anh Tiền thắng tình thua Đời có mấy ai chê tiền Tiền giết đời tôi Tiền đốt cháy tim tôi rồi Tiền làm anh đau em ơi Em đành lòng sao Tình nghèo như anh Chung thủy yêu em nhiều Tình giàu như ai Thì chưa chắc yêu chung tình Nghèo tiền như anh Xin lỗi em không cần Giàu tiền như ai Em chấp nhận yêu sai. Tiền giết đời tôi Tiền đốt cháy tim tôi rồi Tiền làm anh đau em ơi Em đành lòng sao Tiền giết đời tôi Tiền đốt cháy tim tôi rồi Tiền làm anh đau em ơi Em đành lòng sao Tiền giết đời tôi Tiền đốt cháy tim tôi rồi Tiền làm anh đau em ơi Em đành lòng sao