Tiền Remix

Tiền Remix

Lời bài hát Tiền Remix

Đóng góp bởi

Tiền là cái chi chi
Tiền là bằng giấy số ghi rõ ràng
Có tiền phú quý giàu sang
Không tiền giống kẻ cơ hàn điêu linh
Có tiền lắm kẻ chung tình
Không tiền nó đã cho mình quay lơ
Có tiền kẻ đợi người chờ
Không tiền bạn hữu thờ ơ chẳng nhìn
Đời thành tiên khi ta có nhiều tiền
Mình là vua cuộc đời cứ như mơ
Cần gì đâu vì ai cũng bên ta
Tiền đầy tay mặc ta ta vung vẫy
Tiền là ma khi ta chẳng còn tiền
Người rời xa bạn bè chẳng bên ta
Người cười khinh
Cười chua chát điêu ngoa
Số phận ơi đổi thay đời ta
Cũng vì tiền
Mà tôi đã có em yêu
Cũng vì tiền
Mà em đã đến bên tôi
Cũng vì tiền
Mà em cất bước theo người
Cũng vì tiền
Mà ta đường không chung lối
Cũng vì tiền
Đời tôi có lúc như tiên
Cũng vì tiền
Đời tôi có lúc như điên
Cũng vì tiền
Mà nay kiếp sống cô đơn
Hỡi cuộc đời phù du
Vô nghĩa vì tiền
Có tiền đầy đủ họ hàng
Không tiền cô bác
Bàng hoàng chơi vơi
Có tiền thỏa thích ăn chơi
Không tiền làm toát mồ hôi cả ngày
Có tiền sáng xỉn chiều say
Không tiền nhịn đói
Suốt ngày nằm phơi
Có tiền xuống phố ăn chơi
Không tiền nằm ngủ chao ơi đói lòng
Có tiền cưới vợ gả chồng
Không tiền ông tơ
Cũng chẳng se duyên
Có tiền anh nói em nghe
Không tiền anh nói em chê anh nghèo
Không tiền khổ lắm ai ơi
Không tiền cam phẳng
Muôn đời một mình
Đời thành tiên khi ta có nhiều tiền
Mình là vua cuộc đời cứ như mơ
Cần gì đâu vì ai cũng bên ta
Tiền đầy tay mặc ta ta vung vẫy
Tiền là ma khi ta chẳng còn tiền
Người rời xa bạn bè chẳng bên ta
Người cười khinh
Cười chua chát điêu ngoa
Số phận ơi đổi thay đời ta
Cũng vì tiền
Mà tôi đã có em yêu
Cũng vì tiền
Mà em đã đến bên tôi
Cũng vì tiền
Mà em cất bước theo người
Cũng vì tiền
Mà ta đường không chung lối
Cũng vì tiền
Đời tôi có lúc như tiên
Cũng vì tiền
Đời tôi có lúc như điên
Cũng vì tiền
Mà nay kiếp sống cô đơn
Hỡi cuộc đời phù du
Vô nghĩa vì tiền
Cũng vì tiền
Mà tôi đã có em yêu
Cũng vì tiền
Mà em đã đến với tôi
Cũng vì tiền
Mà em cất bước theo người rồi
Cũng vì tiền
Mà ta đường không chung lối
Cũng vì tiền
Đời tôi có lúc như tiên
Cũng vì tiền
Đời tôi lắm lúc như điên
Cũng vì tiền
Mà nay kiếp sống truân chuyên
Hỡi cuộc đời phù du
Vô nghĩa vì tiền