Tiền

Tiền

Xem MV bài hát

Lời bài hát Tiền

Đóng góp bởi

Trong tay không tiền
đời mấy ai thương
Những lúc có tiền
Nhiều kẻ ghét ganh
Bao đêm ngao ngán thở dài
Nhìn lên và hỏi ông trời
Giờ tôi biết sống làm sao
Trời ơi
Ông trời ngoảnh mặt làm ngơ
Vì đời không giống trong mơ
Kiếp người phận số riêng ai
Trần gian là cõi đọa đầy
Thì cớ sao gây oán thù
Vì danh lợi mà đau
Vì kim tiền phụ nhau
Nhưng khi có tiền
Thì tiên cũng có
Lúc trắng tay
Ngàn lời nói ai nghe
Đêm nay em bỏ ta rồi
Chạy theo cuộc sống đua đòi
Vì một chữ tiền mà thôi
Trong tay không tiền
đời mấy ai thương
Những lúc có tiền
Nhiều kẻ ghét ganh
Bao đêm ngao ngán thở dài
Nhìn lên và hỏi ông trời
Giờ tôi biết sống làm sao
Trời ơi
Ông trời ngoảnh mặt làm ngơ
Vì đời không giống trong mơ
Kiếp người phận số riêng ai
Trần gian là cõi đọa đầy
Thì cớ sao gây oán thù
Vì danh lợi mà đau
Vì kim tiền phụ nhau
Nhưng khi có tiền
Thì tiên cũng có
Lúc trắng tay
Ngàn lời nói ai nghe
Đêm nay em bỏ ta rồi
Chạy theo cuộc sống đua đòi
Vì một chữ tiền mà thôi
Đêm nay em bỏ ta rồi
Chạy theo cuộc sống đua đòi
Vì một chữ tiền trời ơi