Tiễn Một Người Đi

Tiễn Một Người Đi

Lời bài hát Tiễn Một Người Đi

Đóng góp bởi

Em khóc làm chi kỉ niệm ban đầu Khóc để làm gì có giữ được đâu Một lần tình vương để sau Là cầm bằng trọn đời mất nhau Em ở lại ôm mối tơ sầu Nhung gấm tình ta chỉ là ảo vọng Em đã thay lòng mơ ước bằng không Thuyền tình chìm nơi biển đông Để lòng buồn còn hoài ngóng trông Tan vỡ rồi một giấc mơ hồng Em ơi chuyện ngày xưa Ta gặp nhau đêm giao thừa Bao mùa tình thay nắng mưa Ôi tình đẹp mấy cho vừa Anh ơi chuyện ngày qua Năm năm tìm đành phôi pha Anh giờ cất bước phương xa Riêng em khóc tình quê nhà Trao hết về em những mộng mơ dài Một thuở ân tình nghe đã tàn phai Lòng buồn còn mong nhớ ai Từng chiều về lòng buồn đắng cay Quên sao được cùng tháng năm dài Nhung gấm tình ta chỉ là ảo vọng Em đã thay lòng mơ ước bằng không Thuyền tình chìm nơi biển đông Để lòng buồn còn hoài ngóng trông Tan vỡ rồi một giấc mơ hồng Em ơi chuyện ngày xưa Ta gặp nhau đêm giao thừa Bao mùa tình thay nắng mưa Ôi tình đẹp mấy cho vừa Anh ơi chuyện ngày qua Năm năm tìm đành phôi pha Anh giờ cất bước phương xa Riêng em khóc tình quê nhà Trao hết về em những mộng mơ dài Một thuở ân tình nghe đã tàn phai Lòng buồn còn mong nhớ ai Từng chiều về lòng buồn đắng cay Quên sao được cùng tháng năm dài Lòng buồn còn mong nhớ ai Từng chiều về lòng buồn đắng cay Quên sao được… cùng tháng…. năm… dài…