Tiền Là Cát Bụi

Tiền Là Cát Bụi

Lời bài hát Tiền Là Cát Bụi

Đóng góp bởi

Tiền...
Có phải là tiên
Mà lắm kẻ đảo điên
Mà lắm người ưu.. phiền
Tiền...
Có phải xa hoa
Mà lắm kẻ điêu ngoa
Bỏ tiền đổi có.. thành... không....
Tiền ...
Như gió qua miền
Như mây qua núi
Như thuyền qua sông
Tiền...
Khi có trong tay
Phải biết sống thẳng ngay
Giúp người qua cơn
Buồn phiền
Đừng....
Lừa dối phân ly
Đừng trọng phú khinh khi
Những ngày gian khó còn nhau
Tiền...
Tuy cao sang nhung lụa
Nhưng ta không thể ....
Bỏ tiền mua nghĩa... nhân.....
Rồi một ngày...
Ta phải đi xa
Trở về cát bụi
Cát bụi là nhà
Cát bụi là ta
Mấy ai
Tiền bước chân qua
Mấy ai
Còn mong nhớ về... ta....
Làm người
Xin giữ lòng nhân
Không ai giàu ba họ
Không ai khổ... ba đời....
Đừng vì....
Một phút sân si
Mà gieo cảnh biệt ly
Để đời sau tiếng thị... phi....
Làm người
Xin nhớ cho rằng
Chữ tâm mới đáng
Để ngàn đời luôn khắc ghi
Tiền...
Khi có trong tay
Phải biết sống thẳng ngay
Giúp người qua cơn
Buồn.. phiền
Đừng....
Lừa dối phân ly
Đừng trọng phú khinh khi
Những ngày gian khó còn nhau
Tiền...
Tuy cao sang nhung lụa
Nhưng ta không thể ....
Bỏ tiền mua nghĩa... nhân.....
Rồi một ngày...
Ta phải đi xa
Trở về cát bụi
Cát bụi là nhà
Cát bụi là ta
Mấy ai
Tiền bước chân qua
Mấy ai
Còn mong nhớ về... ta....
Làm người
Xin giữ lòng nhân
Không ai giàu ba họ
Không ai khổ... ba đời....
Đừng vì....
Một phút sân si
Mà gieo cảnh biệt ly
Để đời sau tiếng thị... phi....
Làm người
Xin nhớ cho rằng
Chữ tâm mới đáng
Để ngàn đời luôn khắc ghi
Làm người
Xin nhớ cho rằng
Chữ tâm mới đáng
Để ngàn đời ....
Luôn... khắc... ghi.....