Lời bài hát Tiền

Đóng góp bởi

Trong tay khônng tiền đời mấy ai thương Những lúc có tiền nhiều kẻ ghét ganh Bao đêm ngao ngán thở dài Nhìn lên và hỏi ông trời giờ tôi biết sống làm sao? Trời ơi! Ông trời ngoảnh mặt làm ngơ vì đời không giống trong mơ Kiếp người phận số riêng ai Trần gian là cõi đọa đầy Thì cớ sao gây oán thù vì danh lợi mà đau Vì kiếm tiền phụ nhau Nhưng khi có tiền thì tiên cũng có Lúc trắng tay ngàn lời nói ai nghe Đêm nay em bỏ ta rồi Chạy theo cuộc sống đua đòi Vì một chữ tiền mà thôi