Tiễn Em Theo Chồng

Tiễn Em Theo Chồng

Lời bài hát Tiễn Em Theo Chồng

Đóng góp bởi

Hai người hai đường
Và quay lưng không nhìn nhau
Một người ra đi
Một người khóc thương một người
Mới có hôm nào
Ta cùng nhau tay nắm tay
Nguyên ước cùng trăng
Thề mãi không thay lòng
Hó hé nụ cười
Để cho người được vui hơn
Dù anh đớn đau
Nhưng anh vẫn luôn chúc người
Ở bên nhân tình
Xin người đừng nhớ về anh
Giọt nước mắt rơi
Đã thay lời anh tiễn em
Ngày lên xe hoa
Cũng là khi em theo chồng
Về nơi xứ xa
Và yên vui bên người mới
Nuốt lệ vào tim
Cố nén sâu bao nỗi lòng
Chúc em và ai
Sẽ trăm năm được hạnh phúc
Ngày anh mất em
Nhìn thời gian như chết lặng
Xe hoa đã đi
Nhưng anh vẫn nhìn theo mãi
Bóng em dần xa
Khuất nơi cuối con đường
Tiễn em về với
Người em mơ
Hai người hai đường
Và quay lưng không nhìn nhau
Một người ra đi
Một người khóc thương một người
Mới có hôm nào
Ta cùng nhau tay nắm tay
Nguyên ước cùng trăng
Thề mãi không thay lòng
Hó hé nụ cười
Để cho người được vui hơn
Dù anh đớn đau
Nhưng anh vẫn luôn chúc người
Ở bên nhân tình
Xin người đừng nhớ về anh
Giọt nước mắt rơi
Đã thay lời anh tiễn em
Ngày lên xe hoa
Cũng là khi em theo chồng
Về nơi xứ xa
Và yên vui bên người mới
Nuốt lệ vào tim
Cố nén sâu bao nỗi lòng
Chúc em và ai
Sẽ trăm năm được hạnh phúc
Ngày anh mất em
Nhìn thời gian như chết lặng
Xe hoa đã đi
Nhưng anh vẫn nhìn theo mãi
Bóng em dần xa
Khuất nơi cuối con đường
Tiễn em về với
Người em mơ
Ngày lên xe hoa
Cũng là khi em theo chồng
Về nơi xứ xa
Và yên vui bên người mới
Nuốt lệ vào tim
Cố nén sâu bao nỗi lòng
Chúc em và ai
Sẽ trăm năm được hạnh phúc
Ngày anh mất em
Nhìn thời gian như chết lặng
Xe hoa đã đi
Nhưng anh vẫn nhìn theo mãi
Bóng em dần xa
Khuất nơi cuối con đường
Tiễn em về với
Người em mơ
Bóng em dần xa
Khuất nơi cuối con đường
Tiễn em
Về với người em mơ