Tiền Chính Là Tiên

Tiền Chính Là Tiên

Lời bài hát Tiền Chính Là Tiên

Đóng góp bởi

Đã qua nửa đời người bôn ba trên ngàn lối Ta gom góp nhặt đời xin đem câu chuyện nói Cuộc sống hôm nay gói gọn một chữ tiền Tiền chính là tiên, tiền chính là tiên Hôm qua lắm bạn hiền khi trong tay tiền đầy túi Hôm nay đắng nụ cười khinh nhau từng lời nói Vừa trắng đôi tay xa cơ lỡ vận dại khờ Bạn bè tình cũng làm ngơ nay tôi học được chữ ngờ Kiếp sống nhân gian người ta coi trọng đồng tiền, làm bao kẻ đảo điên Vì tiền phụ nghĩa tình thâm,vì tiền tình cũng đan tâm Rời xa bến mơ quên rồi những ngày xưa… Nhấp ly rượu sầu đời đời cho ta mật đắng Chát chua mặn từng lời giờ đây ta đã thấm Đời sẽ coi khinh nếu mình chẳng có tiền Tiền chính là tiên,có tiền là có quyền.