Thương Nhớ Mợ Hai

Thương Nhớ Mợ Hai

Lời bài hát Thương Nhớ Mợ Hai

Đóng góp bởi

Ai oán cung đàn
Tích tịch tình tang
Vầng trăng thở than tình dỡ dang
Dỡ dang muộn màng
Xa cách đôi đàng
Hẹn thề nặng mang
Đời sao trái ngang còn chứa chan
Khói sương mộng vàng
Ai đã theo người bỏ lại mình tôi
Vầng trăng xé đôi
Tình lẻ loi lẻ loi một người
Xa cách bao ngày
Tuyệt tình từ đây
Nàng ơi có hay, đàn đứt dây
Sáo bay lạc bầy
Mợ hai ơi, tôi nhớ mợ hai
Mợ ca vọng cổ mùi đến nỗi tôi
Thẫn thờ trong mắt mộng mơ
Mợ hai ơi tôi thương mợ nhiều
Khói cay mắt đỏ bếp lửa liu xiu
Quá tay cảnh nghèo
Nhà dột cột xiêu
Còn tôi với tôi ôm mối tương tư
Bao năm qua ai đã đi xa
Mình ên lặng lẽ buồn quá đỗi
Tôi vẫn chờ ai sẽ về thăm
Dòng song xưa bơ vơ một người
Mái tranh nức nở
Gió thổi năm canh
Nắng mưa cũng đành tiều tuy vì ai
Còn tôi với tôi ôm hình bóng mợ hai
Bao năm qua ai đã đi xa
Mình ên lặng lẽ buồn quá đỗi
Tôi vẫn chờ ai sẽ về thăm
Dòng song xưa bơ vơ một người
Mái tranh nức nở
Gió thổi năm canh
Nắng mưa cũng đành tiều tuy vì ai
Còn tôi với tôi ôm hình bóng mợ hai