Thương Người Xứ Lạ

Thương Người Xứ Lạ

Lời bài hát Thương Người Xứ Lạ

Đóng góp bởi

Thương cho con sáo xa
Bầy bay về phương xa đất khách
Ai xuôi con sáo xổ lồng
Quê người mồ cút mồ côi
Phận nghèo em biết làm
Sao vùi chôn một đời con sáo
No cơm ấm đôi vai gầy
Mong đền ơn nghĩa song thân
Thương em áo the quê
Mùa vườn thưa nhà tranh vách lá
Xa quê đến nơi đô thành
Mong tìm áo ấm nhà cao
Đường tình ai xẻ làm đôi
Ai về làm dâu xa xứ
Ngỡ em sướng vui sang
Giàu đâu ngờ em khổ nào hay
Giờ đây thân xác hao gầy,
Dáng xưa yêu kiều bây
Giờ chán chê ong bướm
Phố hoa lầu vàng biến
Thành nơi chốn thiêu thân
Hò ơi....
Thương sáo xa bầy,
Hắc hiu đợi chờ khóc than
Từng chiều thương nhớ
Có mong tìm về quê nhà
Có người chờ mong
Thương em áo the quê
Mùa vườn thưa nhà tranh vách lá
Xa quê đến nơi đô thành
Mong tìm áo ấm nhà cao
Đường tình ai xẻ làm đôi
Ai về làm dâu xa xứ
Ngỡ em sướng vui sang
Giàu đâu ngờ em khổ nào hay
Giờ đây thân xác hao gầy,
Dáng xưa yêu kiều bây
Giờ chán chê ong bướm
Phố hoa lầu vàng biến
Thành nơi chốn thiêu thân
Hò ơi....
Thương sáo xa bầy,
Hắc hiu đợi chờ khóc than
Từng chiều thương nhớ
Có mong tìm về quê nhà
Có người chờ mong
Hắc hiu đợi chờ khóc than
Từng chiều thương nhớ
Có mong tìm về quê nhà
Có người chờ mong