Thương Một Người

Thương Một Người

Lời bài hát Thương Một Người

Đóng góp bởi

Thương ai về ngõ tối
Sương rơi ướt đôi môi
Thương ai buồn kiếp
Đời lạnh lùng ánh sao rơi
Thương ai về ngõ tối
Bao nhiêu lá rơi rơi
Thương ai cười không nói
Ngập ngừng lá hôn vai
Thương nụ cười và
Mái tóc buông lơi
Mùa thu úa trên môi
Từng đêm qua ngõ tối
Bàn chân âm thầm nói
Lặng nghe gió đêm nay
Ngày ai buốt đôi vai bờ
Vai như giấy mới sợ
Nghiêng hết tình tôi
Thương ai về xóm vắng
Đêm nay thiếu ánh trăng
Đôi vai gầy ướt mềm
Người lạnh lắm hay không
Thương ai màu áo trắng
Trong như ánh sao băng
Thương ai cười trong nắng
Ngập ngừng áng mây tan