Thương Lắm Thầy Cô Ơi

Thương Lắm Thầy Cô Ơi

Xem MV bài hát

Lời bài hát Thương Lắm Thầy Cô Ơi

Đóng góp bởi

Hôm nay em
Đi đến trường
Từng ánh mắt
Vui bên thầy cô
Cho em thơ
Ngàn câu hát
Lời yêu thương
Vô bến bờ
Xinh tươi như
Hoa điểm mười
Đẹp biết mấy
Tương lai ngày mai
Em yêu sao
Thầy cô giáo
Vì đàn em
Năm tháng vun trồng
Từng trang giáo án
Như những bông hoa
Đẹp tươi trong nắng
Theo gió đưa hương
Trên con đường
Thầy cô vẫn đi
Ngàn sao lấp lánh
Soi sáng đêm thâu
Bài ca em hát
Ghi nhớ công ơn
Cô thầy dạy dỗ
Em nên người
Hôm nay em
Đi đến trường
Từng ánh mắt
Vui bên thầy cô
Cho em thơ
Ngàn câu hát
Lời yêu thương
Vô bến bờ
Xinh tươi như
Hoa điểm mười
Đẹp biết mấy
Tương lai ngày mai
Em yêu sao
Thầy cô giáo
Vì đàn em
Năm tháng vun trồng
Từng trang giáo án
Như những bông hoa
Đẹp tươi trong nắng
Theo gió đưa hương
Trên con đường
Thầy cô vẫn đi
Ngàn sao lấp lánh
Soi sáng đêm thâu
Bài ca em hát
Ghi nhớ công ơn
Cô thầy dạy dỗ
Em nên người
Hôm nay em
Đi đến trường
Từng ánh mắt
Vui bên thầy cô
Cho em thơ
Ngàn câu hát
Lời yêu thương
Vô bến bờ
Xinh tươi như
Hoa điểm mười
Đẹp biết mấy
Tương lai ngày mai
Em yêu sao
Thầy cô giáo
Vì đàn em
Năm tháng vun trồng
Từng trang giáo án
Như những bông hoa
Đẹp tươi trong nắng
Theo gió đưa hương
Trên con đường
Thầy cô vẫn đi
Ngàn sao lấp lánh
Soi sáng đêm thâu
Bài ca em hát
Ghi nhớ công ơn
Cô thầy dạy dỗ
Em nên người
Hôm nay em
Đi đến trường
Từng ánh mắt
Vui bên thầy cô
Cho em thơ
Ngàn câu hát
Lời yêu thương
Vô bến bờ
Xinh tươi như
Hoa điểm mười
Đẹp biết mấy
Tương lai ngày mai
Em yêu sao
Thầy cô giáo
Vì đàn em
Năm tháng vun trồng
Từng trang giáo án
Như những bông hoa
Đẹp tươi trong nắng
Theo gió đưa hương
Trên con đường
Thầy cô vẫn đi
Ngàn sao lấp lánh
Soi sáng đêm thâu
Bài ca em hát
Ghi nhớ công ơn
Cô thầy dạy dỗ
Em nên người
Cô thầy dạy dỗ
Em nên người
Cô thầy dạy dỗ
Em nên người