Thua Một Người Dưng

Thua Một Người Dưng

Lời bài hát Thua Một Người Dưng

Đóng góp bởi

Đời ai biết trước
Ngày mai ta sẽ ra sao
Cuộc sống là bao
Vì đâu không mến thương nhau
Người thì lao đao
Còn người kia sống trong sang giàu
Anh em một nhà
Mà không thấy đau lòng hay sao
Đời như chiếc lá
Ngày mai gió cuốn bay xa
Dù trước dù sau
Nào ai sinh tử không qua
Bạc tiền lợi danh
Giờ đây bỏ nhau sao đành
Toan tính giật giành
Tình anh em thua một người dưng
Một người dưng
Đôi khi có nghĩa có tình
Đôi khi không nghỉ cho mình
Giúp người sa cơ nào muốn trả ơn
Mà tại sao
Ta anh em một nhà
Chung một dòng máu
Sanh nhau đủ điều rào trước đón sau
Này ai ơi hãy nhớ lấy câu
Anh em như bát nước đầy
Gà chung một mẹ chớ hoài đá nhau
Nhớ chăng những ngày thơ ấu
Anh em mình như thủ túc tình thâm
Bên mái gia đình
Cùng nhau khôn lớn
Bao nghĩa tình đâu dễ nào quên
Nhưng đường đời ai hay
Sang hèn cách biệt đổi thay
Nỡ quên đi cốt nhục thâm tình
Đối xử nhau
Còn thua nước lã người dưng
Ôi nghẹn ngào đắng cay
Ta cười cho thế thái nhân tình
Một người dưng
Đôi khi có nghĩa có tình
Đôi khi không nghỉ cho mình
Giúp người sa cơ nào muốn trả ơn
Mà tại sao
Ta anh em một nhà
Chung một dòng máu
Sanh nhau đủ điều rào trước đón sau
Này ai ơi hãy nhớ lấy câu
Anh em như bát nước đầy
Gà chung một mẹ chớ hoài đá nhau
Anh em như bát nước đầy
Rách lành đùm bọc đỡ đần có nhau