Thu Trong Mắt Em

Thu Trong Mắt Em

Lời bài hát Thu Trong Mắt Em

Đóng góp bởi

Rồi một mùa thu tới cho
Mắt em buồn trong nắng.
Màu tình hôn tóc rối ru
Má em hồng say đắm.
Chiều về dâng lá úa.
Lá ươm trên dòng tóc xanh.
Lá ướp môi em thêm tình.
Gọi mùa thu đến trao mình.
Rồi một chiều qua phố
Nghe nhớ thương về bên ấy.
Giọng cười bờ môi ướt e ấp
Vương hồn phiêu lãng.
Gọi mùa thu quyến rũ đến
Đây cho hồn ngất ngây.
Lang thang theo gió heo may,
Dếm bước cho quên lạnh lùng.
Ô hay mùa thu lại về cho
Mình giăng hẹn hò.
Gọi tên nhau khi chiều đến.
Mây thu vấn vương
Đan ngập lối đi,
Ái ân theo hồn vút cao,
Vết mơ tình xõa tay mềm.
Rồi một mùa thu nữa theo
Mắt em về trong nắng .
Chuyện mình xin quên lãng
Cho bước chân dìu cay đắng.
Chuyện mùa thu năm ấy,
Hãy xin ghi vào giấc mơ .
Thu đi cho lá thôi về,
Đếm bước đông nghe buồn hơn .
Rồi một chiều qua phố
Nghe nhớ thương về bên ấy.
Giọng cười bờ môi ướt e ấp
Vương hồn phiêu lãng.
Gọi mùa thu quyến rũ đến
Đây cho hồn ngất ngây.
Lang thang theo gió heo may,
Dếm bước cho quên lạnh lùng.
Ô hay mùa thu lại về cho
Mình giăng hẹn hò.
Gọi tên nhau khi chiều đến.
Mây thu vấn vương
Đan ngập lối đi,
Ái ân theo hồn vút cao,
Vết mơ tình xõa tay mềm.
Rồi một mùa thu nữa theo
Mắt em về trong nắng .
Chuyện mình xin quên lãng
Cho bước chân dìu cay đắng.
Chuyện mùa thu năm ấy,
Hãy xin ghi vào giấc mơ .
Thu đi cho lá thôi về,
Đếm bước đông nghe buồn hơn .
Chuyện mùa thu năm ấy,
Hãy xin ghi vào giấc mơ .
Thu đi cho lá thôi về,
Đếm bước đông nghe buồn hơn .