Thử Thách

Thử Thách

Lời bài hát Thử Thách

Đóng góp bởi

Để em ra đi
Không cần tỏ ra tình si
Em cũng như thế có giữ lại
Cũng đâu biết nói gì
Và để cho lý trí em
Giải thích bất cứ lý do chi
Dù anh đã cố thử thách
Một lần cho suy nghĩ
Lòng người khó nói em ơi
Sao phải sớm thế buông lơi
Cuộc sống thay đổi
Em cũng đổi thay cách nhìn rồi
Dòng đời có lúc nổi trôi
Mà tình người cũng thế em ơi
Sao em nỡ vội phai phôi
Tìm hạnh phúc cũng khó lắm
Vì lúc mắt em đã ngây thơ
Say giấc ngủ ngu ngơ
Ai sẽ cho em
Trọn một giấc mơ
Đơn giản là thế người ơi
Cuộc đời không như ý em ơi
Vì người ta
Yêu cho vui vậy thôi
Hãy nói tình yêu nơi ấy
Bây giờ cảm giác ra làm sao
Chắc người ta yêu nhiều lắm
Anh muốn biết em như thế nào
Anh muốn biết em sống sao thôi
Xin em đừng có nghĩ ngợi
Biết để chúc em hạnh phúc
Dù gì cũng đã như vậy rồi
Hay là chẳng phải như thế
Em cũng thử thách anh phải không
Em nói ra đi
Hãy nói không phải
Muốn ra đi thật lòng
Thử thách anh dành cho em
Hay thử thách em dành cho anh
Mong điều đó là sự thật
Để bao yêu thương kia quay về
Anh vẫn chưa quên lời thề
Lòng người khó nói em ơi
Sao phải sớm thế buông lơi
Cuộc sống thay đổi tự nhiên
Em đổi thay cách nhìn rồi
Dòng đời có lúc nổi trôi
Mà tình người cũng thế em ơi
Sao em nỡ vội phai phôi
Hãy nói tình yêu nơi ấy
Bây giờ cảm giác ra làm sao
Chắc người ta yêu nhiều lắm
Anh muốn biết em như thế nào
Anh muốn biết em sống sao thôi
Xin em đừng có nghĩ ngợi
Biết để chúc em hạnh phúc
Dù gì cũng đã như vậy rồi
Hay là chẳng phải như thế
Em cũng thử thách anh phải không
Em nói ra đi
Hãy nói không phải
Muốn ra đi thật lòng
Thử thách anh dành cho em
Hay thử thách em dành cho anh
Mong điều đó là sự thật
Để bao yêu thương kia quay về
Anh vẫn chưa quên lời thề
Phải để anh tự suy nghĩ
Em không cần nói ra làm gì
Yêu nhau xa nhau là thế
Xin đừng nói em quên lời thề
Hôm nay đâu phải là chia tay
Vì chầm hết những tồn tại
Vẫn còn đâu đây một cảm giác
Yêu thương trở lại
Hay là chẳng phải như thế
Em cũng thử thách anh phải không
Em nói ra đi
Hãy nói không phải
Muốn ra đi thật lòng
Thử thách anh dành cho em
Hay thử thách em dành cho anh
Mong điều đó là sự thật
Để bao yêu thương kia quay về
Anh vẫn chưa quên lời thề
Anh vẫn chưa quên lời thề