Thứ Tha Lỗi Lầm

Thứ Tha Lỗi Lầm

Lời bài hát Thứ Tha Lỗi Lầm

Đóng góp bởi

Khóc em đã khóc hết nước mắt rồi
Anh bỏ đi không nói một lời
Nay anh quay về đây để làm gì
Dẵm lên nỗi đau của em một lần nữa sao
Em anh xin em dù chỉ một lần
Anh đã sai mong em thứ tha lỗi lầm
Bao ngày qua
Khi xa em anh mới biết rằng
Vắng em giương như đời anh héo mòn
Mộng ước bên nhau dài lâu
Bao lời yêu thiết tha
Anh đã quên lỗi chẳng do em
Hạnh phúc hôm nay vụt bay xa tầm tay
Dòng đời cạn bẫy cho ta bao đắng cay
Ngày tháng trôi qua
Còn yêu chợt buồn tênh nhận ra
Anh đã sai anh đã sai rồi anh
Một phút lỡ chân ngày xưa
Giờ tình đôi ngã
Chia ly bao xót xa
Mình mất nhau sao đành
Khóc em đã khóc hết nước mắt rồi
Anh bỏ đi không nói một lời
Nay anh quay về đây để làm gì
Dẵm lên nỗi đau của em một lần nữa sao
Em anh xin em dù chỉ một lần
Anh đã sai mong em thứ tha lỗi lầm
Bao ngày qua
Khi xa em anh mới biết rằng
Vắng em giương như đời anh héo mòn
Mộng ước bên nhau dài lâu
Bao lời yêu thiết tha
Anh đã quên lỗi chẳng do em
Hạnh phúc hôm nay vụt bay xa tầm tay
Dòng đời cạn bẫy cho ta bao đắng cay
Ngày tháng trôi qua
Còn yêu chợt buồn tênh nhận ra
Anh đã sai anh đã sai rồi anh
Một phút lỡ chân ngày xưa
Giờ tình đôi ngã
Chia ly bao xót xa
Mình mất nhau sao đành
Mộng ước bên nhau dài lâu
Bao lời yêu thiết tha
Anh đã quên lỗi chẳng do em
Hạnh phúc hôm nay vụt bay xa tầm tay
Dòng đời cạn bẫy cho ta bao đắng cay
Ngày tháng trôi qua
Còn yêu chợt buồn tênh nhận ra
Anh đã sai anh đã sai rồi anh
Một phút lỡ chân ngày xưa
Giờ tình đôi ngã
Chia ly bao xót xa
Mình mất nhau sao đành