Thôi Em Cứ Đi

Thôi Em Cứ Đi

N9

Lời bài hát Thôi Em Cứ Đi

Đóng góp bởi

Thôi em cứ đi đi bước bên
Người vui cuộc tình mới
Còn buồn này anh sẽ
Mang bởi vì anh đã
Yêu em đậm sâu
Khi tình yêu đã không
Như ta mơ
Khi niềm tin nay đã
Phai nhạt rồi thì thôi
Níu kéo mà chi
Miễn cưỡng sẽ không
Hạnh phúc đâu người ơi
Khi trái tim ta không
Cùng chung lối
Thì thôi em hãy
Quên đường em
Em cứ đi còn anh sẽ
Chấp nhận đau thương
Miễn cưỡng sẽ không
Hạnh phúc đâu người ơi
Khi nhớ thương
Em trao về ai đó,
Giờ anh đã quá đau thì
Thôi em cứ đi
Còn anh sẽ cố mà quên em
Thôi em cứ đi đi bước bên
Người vui cuộc tình mới
Còn buồn này anh sẽ
Mang bởi vì anh đã
Yêu em đậm sâu
Khi tình yêu đã không
Như ta mơ
Khi niềm tin nay đã
Phai nhạt rồi thì thôi
Níu kéo mà chi
Miễn cưỡng sẽ không
Hạnh phúc đâu người ơi
Khi trái tim ta không
Cùng chung lối
Thì thôi em hãy
Quên đường em
Em cứ đi còn anh sẽ
Chấp nhận đau thương
Miễn cưỡng sẽ không
Hạnh phúc đâu người ơi
Khi nhớ thương
Em trao về ai đó,
Giờ anh đã quá đau thì
Thôi em cứ đi
Còn anh sẽ cố mà quên em
Miễn cưỡng sẽ không
Hạnh phúc đâu người ơi
Khi trái tim ta không
Cùng chung lối
Thì thôi em hãy
Quên đường em
Em cứ đi còn anh sẽ
Chấp nhận đau thương
Miễn cưỡng sẽ không
Hạnh phúc đâu người ơi
Khi nhớ thương
Em trao về ai đó,
Giờ anh đã quá đau thì
Thôi em cứ đi
Còn anh sẽ cố mà quên em
Giờ anh đã quá đau thì
Thôi em cứ đi
Còn anh sẽ cố mà quên em