Thôi Đừng Quan Tâm

Thôi Đừng Quan Tâm

Xem MV bài hát

Lời bài hát Thôi Đừng Quan Tâm

Đóng góp bởi

Em cần 1 bờ vai, để tựa
Vào mỗi khi em mệt mõi
Em cần 1 vòng tay, ôm
Chặt em mỗi khi yếu lòng
Nhưng không phải là anh đâu,
Bởi vì anh đã đi qua cuộc đời
Em để em ở lại với bao nỗi đau
Thì giờ đây quan tâm em làm gì.
Đừng hỏi em có sống tốt hay
Không để làm chi mặc kệ em đi
Vì ta đã không còn là gì em có
Tốt hay không thì anh cũng
Như vậy thôi vì anh đã có ai rồi.
Đừng mang cho em hơi ấm
Sau đó rồi lạnh căm đừng
Mang cho em niềm tin
Sau đó đập tan đi yêu nhau
Là đau sao cứ mãi đi tìm nhau để
Cho yêu thương phai màu.
Em đã chọn kết thúc
Buông để thay cho cuộc
Tình buồn không kết thúc
Thôi anh cứ đi đi em
Không muốn níu kéo thêm.
Đừng hỏi em có sống tốt hay
Không để làm chi mặc kệ em đi
Vì ta đã không còn là gì em có
Tốt hay không thì anh cũng
Như vậy thôi vì anh đã có ai rồi.
Đừng mang cho em hơi ấm
Sau đó rồi lạnh căm đừng
Mang cho em niềm tin
Sau đó đập tan đi yêu nhau
Là đau sao cứ mãi đi tìm nhau để
Cho yêu thương phai màu.