Thói Đời

Thói Đời

Lời bài hát Thói Đời

Đóng góp bởi

Đường thương đau
Đày ải nhân gian
Ai chưa qua
Chưa phải là người !
Trong.. thói... đời
Cười ra nước mắt !
Xưa trắng tay
Gọi tên bằng hữu.
Giờ giàu sang
Quên kẻ tâm giao
Còn gian dối cho nhau.
Người yêu ta
Rồi cũng xa ta
Nên chung thân
Ta giận cuộc đời !
Đôi mắt nào
Từng đêm buốt giá !
Bên chiếu chăn
Tình xa nhịp thở
Tiền đổi thay
Khi rủ cơn mê
Để chua xót
Trên bước về !
Rượu trần ai
Gọi niềm cay đắng.
Những suy tư
In đậm đường hành
Mình còn ai đâu
Để vui
Khi trót xa
Vũng lầy nhân thế.
Cỏ.. ưu tư
Muộn phiền lên xám môi.
Bạn quên ta
Tình cũng quên ta
Nên trắng đêm
Thui thủi một mình !
Soi bóng đời
Bằng gương vỡ nát
Nghe xót xa
Ngồi lên tròng mắt.
Đoạn buồn xa
Ta đã đi qua.
Ngày vui tới
Ta vẫn chờ
Rượu trần ai
Gọi niềm cay đắng.
Những suy tư
In đậm đường hành
Mình còn ai đâu
Để vui
Khi trót xa
Vũng lầy nhân thế.
Cỏ.. ưu tư
Muộn phiền lên xám môi.
Bạn quên ta
Tình cũng quên ta
Nên trắng đêm
Thui thủi một mình !
Soi bóng đời
Bằng gương vỡ nát
Nghe xót xa
Ngồi lên tròng mắt.
Đoạn buồn xa
Ta đã đi qua.
Ngày vui tới
Ta vẫn chờ
Nghe xót xa
Ngồi lên tròng mắt.
Đoạn buồn xa
Ta đã đi qua.
Ngày vui tới
Ta vẫn chờ