Thói Đời Hèn Sang

Thói Đời Hèn Sang

Lời bài hát Thói Đời Hèn Sang

Đóng góp bởi

Nhân thế buồn vui câu chuyện đời
Phân biệt sang hèn
Tình duyên thay mới
Một bên hoa cưới ngọc ngà
Một bên duyên đời nhân quả
Em đã chọn tình yêu giàu có
Vì mấy ai đâu
Cứ mãi đi tìm
Mái ấm gia đình
Nhà tranh vách lá
Dường như nhân thế an bài
Giàu sang thêm phước thêm bạn
Đời cơ hàn nào có ai màng
Ai ơi dẫu vui hay buồn
Xin hãy thương phận con gái
Hai chữ tình duyên
Cha mẹ đặt nơi chọn đường
Đời ai đâu muốn
Rước vào thân muộn phiền
Thật hư sai đúng
Cũng vì phân biệt hèn sang
Ai ơi chớ nên vội vàng
Than trách chi người con gái
Dẫu trước dù sau
đã cùng chia nhau ngọt bùi
Ngày xưa cũng thế
Dẫu ngàn sau cũng vậy
Sẽ không thay đổi
Thói đời phân biệt hèn sang
Ai ơi dẫu vui hay buồn
Xin hãy thương phận con gái
Hai chữ tình duyên
Cha mẹ đặt nơi chọn đường
Đời ai đâu muốn
Rước vào thân muộn phiền
Thật hư sai đúng
Cũng vì phân biệt hèn sang
Ai ơi chớ nên vội vàng
Than trách chi người con gái
Dẫu trước dù sau
đã cùng chia nhau ngọt bùi
Ngày xưa cũng thế
Dẫu ngàn sau cũng vậy
Sẽ không thay đổi
Thói đời phân biệt hèn sang
Sẽ không thay đổi
Thói đời phân biệt hèn sang