Thói Đời

Thói Đời

Lời bài hát Thói Đời

Đóng góp bởi

Đường thương đau đầy ải nhân gian
Ai chưa qua chưa phải là người
Trong thói đời cười ra nước mắt
Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu
Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao
Còn gian dối cho nhau
Người yêu ta rồi cũng xa ta
Nên chung thân ta giận cuộc đời
Đôi mắt nào từng đêm buốt giá
Bên chiếu chăn tình xa nhịp thở
Tiền đổi thay khi rủ cơn mê
Còn chua xót trên bước về
Rượu trần ai gọi niềm cay đắng
Những suy tư in đậm đường trần
Mình còn ai đâu để vui
Khi trót xa vũng lầy nhân thế
Cỏ ưu tư muộn phiền lên xám môi
Bạn quên ta tình cũng xa ta
Nên trong đêm thui thủi một mình
Soi bóng đời bằng gương vỡ nát
Nghe xót xa ngồi lên tròng mắt
Đoạn buồn xa ta đã đi qua
Ngày vui tới ta vẫn chờ
Người yêu ta rồi cũng xa ta
Nên chung thân ta giận cuộc đời
Đôi mắt nào từng đêm buốt giá
Bên chiếu chăn tình xa nhịp thở
Tiền đổi thay khi rủ cơn mê
Còn chua xót trên bước về
Rượu trần ai gọi niềm cay đắng
Những suy tư in đậm đường trần
Mình còn ai đâu để vui
Khi trót xa vũng lầy nhân thế
Cỏ ưu tư muộn phiền lên xám môi
Bạn quên ta tình cũng xa ta
Nên trong đêm thui thủi một mình
Soi bóng đời bằng gương vỡ nát
Nghe xót xa ngồi lên tròng mắt
Đoạn buồn xa ta đã đi qua
Ngày vui tới ta vẫn chờ
Soi bóng đời bằng gương vỡ nát
Nghe xót xa ngồi lên tròng mắt
Đoạn buồn xa ta đã đi qua
Ngày vui tới ta vẫn chờ
Soi bóng đời bằng gương vỡ nát
Nghe xót xa ngồi lên tròng mắt
Đoạn buồn xa ta đã đi qua
Ngày vui tới ta vẫn chờ