Thơ Tình Cuối Mùa Thu

Thơ Tình Cuối Mùa Thu

Lời bài hát Thơ Tình Cuối Mùa Thu

Đóng góp bởi

Thơ Tình Cuối Mùa Thu
Tùng Dương
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa Thu đi cùng lá
Mùa Thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mông
Mùa Thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Là của mùa Thu cũ
Chờ làn gió heo may
thổi về xao động cả
lối đi quen bỗng lạ
có lượt theo chiều may
đêm về sương ướt lá
hơi lạnh hóa bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã qua mùa bão tố
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ
Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa Thu đi cùng lá
Mùa Thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mông
Mùa Thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Là của mùa Thu cũ
Chờ làn gió heo may
thổi về xao động cả
lối đi quen bỗng lạ
có lượt theo chiều may
đêm về sương ướt lá
hơi lạnh hóa bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã qua mùa bão tố
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ
Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
Kìa bao người yêu mới
Đi qua vùng heo may
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại
Là 2 người yêu cũ
Đã qua vùng heo may