Thiếu Thiếu Một Điều Gì Đó

Thiếu Thiếu Một Điều Gì Đó

Lời bài hát Thiếu Thiếu Một Điều Gì Đó

Đóng góp bởi

Một ngày anh đã bước đến
Nhẹ nhàng sánh đôi bên em
Đời em nói sẽ chẳng thể
Một giây một giờ thiếu anh
Thế nhưng nhẹ nhàng anh đến
Cũng thật vội vàng anh đi
Làm cho em bao đêm lệ ướt mi
Cuộc đời ai sẽ biết trước
Một ngày giấc mơ chia đôi
Và ta chẳng thể biết trước
Trái tim một ngày đổi thay
Có lẽ vì khoảng cách đã xóa nhòa
Lời yêu thương
Người yêu ơi anh
Thật lòng xin lỗi em
Lối xưa ngày nào sánh bước
Nay chỉ mình em sao lẻ loi
Nước mắt hoen mi
Vì con tim lu mờ lí trí
Những đêm lạnh ta nhớ nhau
Cảm giác thiếu thiếu một điều
Điều gì đó đã từng rất quan trọng
Vẫn mong ngày mai tia nắng sớm
Sưởi ấm lòng em thôi giá băng
Dẫu biết quên anh là
Rất khó em sẽ cố gắng
Nỗi đau nào rồi cũng qua
Và em sẽ quên anh mà
Bởi yêu là một vết đau lòng ta
Một ngày anh đã bước đến
Nhẹ nhàng sánh đôi bên em
Đời em nói sẽ chẳng thể
Một giây một giờ thiếu anh
Thế nhưng nhẹ nhàng anh đến
Cũng thật vội vàng anh đi
Làm cho em bao đêm lệ ướt mi
Cuộc đời ai sẽ biết trước
Một ngày giấc mơ chia đôi
Và ta chẳng thể biết trước
Trái tim một ngày đổi thay
Có lẽ vì khoảng cách đã xóa nhòa
Lời yêu thương
Người yêu ơi anh
Thật lòng xin lỗi em
Lối xưa ngày nào sánh bước
Nay chỉ mình em sao lẻ loi
Nước mắt hoen mi
Vì con tim lu mờ lí trí
Những đêm lạnh ta nhớ nhau
Cảm giác thiếu thiếu một điều
Điều gì đó đã từng rất quan trọng
Vẫn mong ngày mai tia nắng sớm
Sưởi ấm lòng em thôi giá băng
Dẫu biết quên anh là
Rất khó em sẽ cố gắng
Nỗi đau nào rồi cũng qua
Và em sẽ quên anh mà
Bởi yêu là một vết đau lòng ta
Lối xưa ngày nào sánh bước
Nay chỉ mình em sao lẻ loi
Nước mắt hoen mi
Vì con tim lu mờ lí trí
Những đêm lạnh ta nhớ nhau
Cảm giác thiếu thiếu một điều
Điều gì đó đã từng rất quan trọng
Vẫn mong ngày mai tia nắng sớm
Sưởi ấm lòng em thôi giá băng
Dẫu biết quên anh là
Rất khó em sẽ cố gắng
Nỗi đau nào rồi cũng qua
Và em sẽ quên anh mà
Bởi yêu là một vết đau lòng ta