Thiên Thư

Thiên Thư

Xem MV bài hát

Lời bài hát Thiên Thư

Đóng góp bởi

Trời ban, hồng trần này lời than Tìm về nơi có bóng người Có lao dẫu cơn sóng vùi Ngọc thiên, hẹn một đời gặp là duyên Hóa mây hóa sao hóa trời Tấm thân sẽ không hóa cội Là vô hình cơn gió, lá thấp ướt xót xa Hạt ngọc trời rơi xuống nhưng mà nơi đấy không phải là nhà Lại vô tình như thế, bóng dáng ấy xát xơ Mượn tìm người thay thế nhưng mà đau xót như hoa bỉ ngạn Ôi ta bị nạn một đời Thiên Thư Sâu trong lòng còn… hoài tìm về…bầu trời xanh mây Lá thay màu Xót thương mình Khói sương mờ mà chạnh lòng hoài cuộc đời nhẫn tâm (Đi đâu cho xa yêu thương không may nên ta thôi) Rap: Thiên thư là của trời, thiên thư là nước mắt? Thiên thư lạc giửa đời, hay thiên thư là bướt ngoặc Thiên thư thành hạt cát…thiên thư phải long bong? Thiên thư sẽ lạc mất…hay ngã giửa đời song song? Thiên thư là thượng sách …là hạt ngọc trời ban? Thiên thư phải lượng lách…hay bị đời khiến lời than? Thiên thư đá hạt trời…thiên thư thật bé nhỏ Thiên thư hóa cạn lời..bỉ ngạn ngừng hóe đỏ Thiên thư…ôi thiên thư, thiên thư sẽ hóa trời? Thiên thư …ơi sao không nghe trả lời Thiên thư…hóa mây hóa sao hóa trăng? X2 Là vô hình cơn gió, lá thấp ướt xót xa Hạt ngọc trời rơi xuống nhưng mà nơi đấy không phải là nhà Lại vô tình như thế, bóng dáng ấy xát xơ Mượn tìm người thay thế nhưng mà đau xót như hoa bỉ ngạn Ôi ta bị nạn một đời Thiên Thư Sâu trong lòng còn… hoài tìm về…bầu trời xanh mây Lá thay màu Xót thương mình Khói sương mờ mà chạnh lòng hoài cuộc đời nhẫn tâm (Đi đâu cho xa yêu thương không may nên ta thôi) Rap: Phận người hương nước hương trời ban Phận ta muôn kiếp xa vời nàng Bởi lẽ duyên cho ta đến nhưng lại vội lướt qua nhau Chẳng có thuyền nào xa bến, không để lại diết da đâu Ta lại mơ tình hư ảo, em giờ nơi nao Không thể giơ bàn tay với lấy hạnh phúc xa vời tựa như sao Ta như chết lặng, tâm trí cũng không thể nên lời Và chỉ mong kiếp sau gặp lại sẽ được cùng nhau đến bên đời, dẫu là trên trời Thiên Thư họa trời a í a Có mấy lúc, đêm hàn huyên Trông sương mai, mong bình yên Mà em không sai, sao đau triền mien Rồi niềm tin em trao sai cố nhân Hóa đá thế? Em về đây Mà sau Thiên Thư lệ nhọe cay Trong vô biên, ai nào hay… Rồi thân em, kiếp sau trao cho ai, vẫn thiên thư phải không?