Thiên Thần Khóc

Thiên Thần Khóc

Lời bài hát Thiên Thần Khóc

Đóng góp bởi

Thiên Thần Khóc
Ca Sĩ : Huyền Thoại
Giờ thì cái giá em quên anh
để ra đi theo người ta
phải trả là biết bao tủi hờn
Chỉ xem em như trò chơi
mà em vẫn yêu mù lòa
Hy sinh tất cả vì người ta
Giờ thì cái giá em mua vui
để cho anh bao niềm đau
phải trả
là chính em hỡi người
Để hôm nay đang nhìn em
ngồi đây khóc than ngậm ngùi
Người ta đã buông rơi đời em
Người có biết nước mắt
của người cho tôi đau lòng
Vì không giúp được gì cho em
Nhìn em đang gượng đi
giữa vực sâu của nỗi buồn
Vì một người đang tâm bỏ em
Giờ biết có trách móc
chẳng làm cho em vơi buồn
Vì em quá thật lòng yêu ai
Mà em đâu nào hay
rằng người ta chỉ giỡn đùa
Chứ không hề thật lòng yêu em
Giờ thì cái giá em quên anh
để ra đi theo người ta
phải trả là biết bao tủi hờn
Chỉ xem em như trò chơi
mà em vẫn yêu mù lòa
Hy sinh tất cả vì người ta
Giờ thì cái giá em mua vui
để cho anh bao niềm đau
phải trả
là chính em hỡi người
Để hôm nay đang nhìn em
ngồi đây khóc than ngậm ngùi
Người ta đã buông rơi đời em
Người có biết nước mắt
của người cho tôi đau lòng
Vì không giúp được gì cho em
Nhìn em đang gượng đi
giữa vực sâu của nỗi buồn
Vì một người đang tâm bỏ em
Giờ biết có trách móc
chẳng làm cho em vơi buồn
Vì em quá thật lòng yêu ai
Mà em đâu nào hay
rằng người ta chỉ giỡn đùa
Chứ không hề thật lòng yêu em
Giờ thì cái giá em quên anh
để ra đi theo người ta
phải trả là biết bao tủi hờn
Chỉ xem em như trò chơi
mà em vẫn yêu mù lòa
Hy sinh tất cả vì người ta
Giờ thì cái giá em mua vui
để cho anh bao niềm đau
phải trả
là chính em hỡi người
Để hôm nay đang nhìn em
ngồi đây khóc than ngậm ngùi
Người ta đã buông rơi đời em
Em đã hứa
sự thật ngày hôm nay
rằng em đã sai lầm
chót tin vào người ta
thì sẽ đớn vô cùng
hỡi anh em ngàn lần xin lỗi
Giờ thì cái giá em mua vui
để cho anh bao niềm đau
phải trả
là chính em hỡi người
Để hôm nay đang nhìn em
ngồi đây khóc than ngậm ngùi
Người ta đã buông rơi đời em
Để hôm nay ta nhìn em
ngồi đây khóc than ngậm ngùi
Người ta đã buông rơi đời em