Thì Thầm Mùa Xuân (Remix)

Thì Thầm Mùa Xuân (Remix)

Xem MV bài hát

Lời bài hát Thì Thầm Mùa Xuân (Remix)

Đóng góp bởi

Từng chồi non xanh mơn man
Từng hạt mưa
Long lanh rơi mùa xuân
Và trong ánh mắt lấp lánh
Lời yêu thương
Yêu thương ai ngập ngừng
Mùa xuân đã đến bên em
Và mùa xuân đã đến
Bên anh thì thầm
Làn gió khẽ vuốt tóc em
Và làn gió
Nói cùng em nhớ thương
Và em đã biết nói
Tiếng yêu đầu tiên
Và em đã biết
Thương nhớ biết giận hờn
Mùa xuân đã đến
Bên em trao nụ hôn
Và mùa xuân đã trao
Cho em ánh mắt anh
Để rồi đắm say để rồi ngất ngây
Từng chồi non xanh mơn man
Từng hạt mưa
Long lanh rơi mùa xuân
Và trong ánh mắt lấp lánh
Lời yêu thương
Yêu thương ai ngập ngừng
Mùa xuân đã đến bên em
Và mùa xuân đã đến
Bên anh thì thầm
Làn gió khẽ vuốt tóc em
Và làn gió
Nói cùng em nhớ thương
Và em đã biết nói
Tiếng yêu đầu tiên
Và em đã biết
Thương nhớ biết giận hờn
Mùa xuân đã đến
Bên em trao nụ hôn
Và mùa xuân đã trao
Cho em ánh mắt anh
Để rồi đắm say để rồi ngất ngây
Và em đã biết nói
Tiếng yêu đầu tiên
Và em đã biết
Thương nhớ biết giận hờn
Mùa xuân đã đến
Bên em trao nụ hôn
Và mùa xuân đã trao
Cho em ánh mắt anh
Để rồi đắm say để rồi ngất ngây