Thì Thầm Mùa Xuân (Remix)

Thì Thầm Mùa Xuân (Remix)

Lời bài hát Thì Thầm Mùa Xuân (Remix)

Đóng góp bởi

Từng chồi non xanh mơn man
Từng hạt mưa long lanh rơi
Mùa xuân
Và trong ánh mắt lấp lánh
Lời yêu thương yêu thương ai
Ngập ngừng
Mùa xuân đã đến bên em
Và mùa xuân đã đến bên anh
Thì thầm
Làn gió khẽ vuốt tóc em
Và làn gió nói cùng em
Nhớ thương
Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên
Và em đã biết thương nhớ
Biết giận hờn
Mùa xuân đã đến bên em
Trao nụ hôn
Và mùa xuân đã trao cho em
Ánh mắt anh
Để rồi, đắm say
Để rồi ngất ngây
Từng chồi non xanh mơn man
Từng hạt mưa long lanh rơi
Mùa xuân
Và trong ánh mắt lấp lánh
Lời yêu thương yêu thương ai
Ngập ngừng
Mùa xuân đã đến bên em
Và mùa xuân đã đến bên anh
Thì thầm
Làn gió khẽ vuốt tóc em
Và làn gió nói cùng em
Nhớ thương
Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên
Và em đã biết thương nhớ
Biết giận hờn
Mùa xuân đã đến bên em
Trao nụ hôn
Và mùa xuân đã trao cho em
Ánh mắt anh
Để rồi, đắm say
Để rồi ngất ngây
Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên
Và em đã biết thương nhớ
Biết giận hờn
Mùa xuân đã đến bên em
Trao nụ hôn
Và mùa xuân đã trao cho em
Ánh mắt anh
Để rồi, đắm say
Để rồi ngất ngây