Thì Thầm Mùa Xuân Remix (DJ Hiếu Phan Beat)

Thì Thầm Mùa Xuân Remix (DJ Hiếu Phan Beat)

Lời bài hát Thì Thầm Mùa Xuân Remix (DJ Hiếu Phan Beat)

Đóng góp bởi

3
2
1
Từng chồi non xanh mơn man
Từng hạt mưa
Long lanh rơi mùa xuân
Và trong ánh mắt lấp lánh
Lời yêu thương
Yêu thương ai ngập ngừng
Mùa xuân đã đến bên em
Và mùa xuân đã đến
Bên anh thì thầm
Làn gió khẽ vuốt tóc em
Và làn gió nói
Cùng em nhớ thương
Và em đã biết nói
Tiếng yêu đầu tiên
Và em đã biết thương
Nhớ biết giận hờn
Mùa xuân đã đến
Bên em trao nụ hôn
Và mùa xuân đã trao
Cho em ánh mắt anh
Để rồi đắm say
Để rồi ngất ngây
Từng chồi non xanh mơn man
Từng hạt mưa
Long lanh rơi mùa xuân
Và trong ánh mắt lấp lánh
Lời yêu thương
Yêu thương ai ngập ngừng
Mùa xuân đã đến bên em
Và mùa xuân đã đến
Bên anh thì thầm
Làn gió khẽ vuốt tóc em
Và làn gió nói
Cùng em nhớ thương
Và em đã biết nói
Tiếng yêu đầu tiên
Và em đã biết thương
Nhớ biết giận hờn
Mùa xuân đã đến
Bên em trao nụ hôn
Và mùa xuân đã trao
Cho em ánh mắt anh
Để rồi đắm say
Để rồi ngất ngây
Và em đã biết nói
Tiếng yêu đầu tiên
Và em đã biết thương
Nhớ biết giận hờn
Mùa xuân đã đến
Bên em trao nụ hôn
Và mùa xuân đã trao
Cho em ánh mắt anh
Để rồi đắm say
Để rồi ngất ngây