Thề Non Hẹn Biển

Thề Non Hẹn Biển

Xem MV bài hát

Lời bài hát Thề Non Hẹn Biển

Đóng góp bởi

Hai chúng ta
Đã yêu nhau nồng nàn
Nhưng lấy gì
Để mình chứng con tim
Anh hứa đi anh
Hứa với em một lời
Dù chỉ một lời
Để em vững lòng hơn.
Em chớ lo chi
Trái tim anh luôn thật lòng
Không bao giờ
Lại đổi trắng thay đen
Anh hứa với em
Sẽ yêu em trọn đời
Trọn một đời
Mình bên nhau mãi không... rời.....
Ôi bao lời đầu môi
Vẫn luôn thường gian dối
Có ai mà tin hết
Những câu hẹn câu hò
Anh xin thề cùng non
Ngàn cùng... biển khơi.....
Không bao giờ gian dối
Lọc lừa em... ơi... !
Hai chúng ta
Dẫu cho nay còn nghèo
Em chẳng sợ
Điều gian khổ gieo neo
Anh ước mong sao
Chúng ta luôn thuận hòa
Dù đời nghèo
Mà tình yêu mãi mặn... mà....
Hai chúng ta
Đã yêu nhau nồng nàn
Nhưng lấy gì
Để mình chứng con tim
Anh hứa đi anh
Hứa với em một lời
Dù chỉ một lời
Để em vững lòng hơn.
Em chớ lo chi
Trái tim anh luôn thật lòng
Không bao giờ
Lại đổi trắng thay đen
Anh hứa với em
Sẽ yêu em trọn đời
Trọn một đời
Mình bên nhau mãi không... rời.....
Ôi bao lời đầu môi
Vẫn luôn thường gian dối
Có ai mà tin hết
Những câu hẹn câu hò
Anh xin thề cùng non
Ngàn cùng... biển khơi.....
Không bao giờ gian dối
Lọc lừa em... ơi... !
Hai chúng ta
Dẫu cho nay còn nghèo
Em chẳng sợ
Điều gian khổ gieo neo
Anh ước mong sao
Chúng ta luôn thuận hòa
Dù đời nghèo
Mà tình yêu mãi mặn... mà....
Anh ước mong sao
Chúng ta luôn thuận hòa
Dù đời nghèo...
Mà tình yêu mãi mặn... mà....