Thất Tình (Remix)

Thất Tình (Remix)

Lời bài hát Thất Tình (Remix)

Đóng góp bởi

Hỡi người yêu
Trái tim anh ngày đêm nhớ nàng
Cách mặt nhau
Nhớ em trong lòng tê tái
Phút gần nhau
Em đẹp sao đôi môi em cười
Làn mi cong
Đôi mắt em mơ buồn xa xăm
Biết làm sao
Vắng em anh buồn anh thất tình
Nói gì đây phút giây đôi mình xa cách
Nhớ về em
Bao ngày qua nghe sao nặng nề
Đời vắng em anh âu sầu một mình anh
Cuộc tình từ đây như là mây
Như là mưa gió đưa về đâu
Có thương nhau như ngày xưa
Trong vòng tay nói yêu ngàn lần
Rồi hôm nay không gặp em
Riêng mình anh
Bước trong chiều đông
Nhớ em anh lê bước
Về trong thương nhớ
Biết làm sao
Vắng em anh buồn anh thất tình
Nói gì đây phút giây ai ngờ xa cách
Nhớ về em
Bao ngày qua nghe sao nặng nề
Đời vắng em anh u sầu một mình anh
Hỡi người yêu
Trái tim anh ngày đêm nhớ nàng
Cách mặt nhau
Nhớ em trong lòng tê tái
Phút gần nhau
Em đẹp sao đôi môi em cười
Làn mi cong
Đôi mắt em mơ buồn xa xăm
Biết làm sao
Vắng em anh buồn anh thất tình
Nói gì đây phút giây đôi mình xa cách
Nhớ về em
Bao ngày qua nghe sao nặng nề
Đời vắng em anh âu sầu một mình anh
Cuộc tình từ đây như là mây
Như là mưa gió đưa về đâu
Có thương nhau như ngày xưa
Trong vòng tay nói yêu ngàn lần
Rồi hôm nay không gặp em
Riêng mình anh
Bước trong chiều đông
Nhớ em anh lê bước
Về trong thương nhớ
Biết làm sao
Vắng em anh buồn anh thất tình
Nói gì đây phút giây ai ngờ xa cách
Nhớ về em
Bao ngày qua nghe sao nặng nề
Đời vắng em anh u sầu một mình anh
Cuộc tình từ đây như là mây
Như là mưa gió đưa về đâu
Có thương nhau như ngày xưa
Trong vòng tay nói yêu ngàn lần
Rồi hôm nay không gặp em
Riêng mình anh
Bước trong chiều đông
Nhớ em anh lê bước
Về trong thương nhớ
Biết làm sao
Vắng em anh buồn anh thất tình
Nói gì đây phút giây ai ngờ xa cách
Nhớ về em
Bao ngày qua nghe sao nặng nề
Đời vắng em anh u sầu một mình anh
Đời vắng em anh u sầu một mình anh
Đời vắng em anh u sầu một mình anh