Lời bài hát Thất Tình

Đóng góp bởi

Hỡi người yêu
Trái tim anh ngày đêm nhớ nàng
Cách mặt nhau
Nhớ em trong lòng tê tái
Phút gần nhau em đẹp sao
Đôi môi em cười làn mi em cong
Mắt em buồn xa xăm
Biết làm sao
Vắng em anh buồn anh thất tình
Nói gì đây
Phút giây ai ngờ xa cách
Nhớ về em
Bao ngày qua nghe sao nặng tình
Đời vắng em yêu
Ôm sầu một mình anh
Cuộc tình từ đây
Như là mây
Như là mưa gió đưa về đâu
Có thương nhau như ngày xưa
Trong vòng tay nói yêu ngàn lần
Rồi hôm nay không gặp em
Riêng mình anh
Bước trong chiều đông
Nhớ em anh lê bước
Về trong thương nhớ
Biết làm sao
Vắng em anh buồn anh thất tình
Nói gì đây
Phút giây ai ngờ xa cách
Nhớ về em bao ngày qua
Nghe sao nặng tình
Đời vắng em yêu
Ôm sầu một mình anh
Hỡi người yêu
Trái tim anh ngày đêm nhớ nàng
Cách mặt nhau
Nhớ em trong lòng tê tái
Phút gần nhau em đẹp sao
Đôi môi em cười làn mi em cong
Mắt em buồn xa xăm
Biết làm sao
Vắng em anh buồn anh thất tình
Nói gì đây
Phút giây ai ngờ xa cách
Nhớ về em
Bao ngày qua nghe sao nặng tình
Đời vắng em yêu
Ôm sầu một mình anh
Cuộc tình từ đây
Như là mây
Như là mưa gió đưa về đâu
Có thương nhau như ngày xưa
Trong vòng tay nói yêu ngàn lần
Rồi hôm nay không gặp em
Riêng mình anh
Bước trong chiều đông
Nhớ em anh lê bước
Về trong thương nhớ
Biết làm sao
Vắng em anh buồn anh thất tình
Nói gì đây
Phút giây ai ngờ xa cách
Nhớ về em bao ngày qua
Nghe sao nặng tình
Đời vắng em yêu
Ôm sầu một mình anh
Hỡi người yêu
Trái tim anh ngày đêm nhớ nàng
Cách mặt nhau
Nhớ em trong lòng tê tái
Phút gần nhau em đẹp sao
đôi môi em cười làn mi em cong
Mắt em buồn xa xăm
Biết làm sao
Vắng em anh buồn anh thất tình
Nói gì đây
Phút giây ai ngờ xa cách
Nhớ về em
Bao ngày qua nghe sao nặng tình
Đời vắng em yêu
Ôm sầu một mình anh
Cuộc tình từ đây
Như là mây
Như là mưa gió đưa về đâu
Có thương nhau như ngày xưa
Trong vòng tay nói yêu ngàn lần
Rồi hôm nay không gặp em
Riêng mình anh
Bước trong chiều đông
Nhớ em anh lê bước
Về trong thương nhớ
Biết làm sao
Vắng em anh buồn anh thất tình
Nói gì đây
Phút giây ai ngờ xa cách
Nhớ về em bao ngày qua
Nghe sao nặng tình
Đời vắng em yêu
Ôm sầu một mình anh
Đời vắng em yêu
Ôm sầu một mình anh
Đời vắng em yêu
Ôm sầu một mình anh