Thật Đáng Yêu

Thật Đáng Yêu

Lời bài hát Thật Đáng Yêu

Đóng góp bởi

Dậy đi thôi là dậy đi thôi
Chim hót vang khi
Thấy ông mặt trời
Dậy ra sân em tập em chơi
Cùng với chim em hát em cười.
Mẹ mua cho em bàn chải xinh
Như các anh em đánh
Răng một mình
Mẹ khen em bé mà vệ sinh
Thật đáng yêu răng ai trắng tinh.
Dậy đi thôi là dậy đi thôi
Chim hót vang khi
Thấy ông mặt trời
Dậy ra sân em tập em chơi
Cùng với chim em hát em cười.
Mẹ mua cho em bàn chải xinh
Như các anh
Em đánh răng một mình
Mẹ khen em bé mà vệ sinh
Thật đáng yêu răng ai trắng tinh.