Thành Phố Sau Lưng

Thành Phố Sau Lưng

Lời bài hát Thành Phố Sau Lưng

Đóng góp bởi

Khi vũ trụ lên đèn
Thành phố ngả nghiêng
Men rượu say mèm
Tuổi thơ đi hoang nghìn đêm trốn ngủ
Phần ba tuổi đời hoang phế sau lưng
Nay góp mặt góp lời
Làm lính mà thôi đối diện đây rồi
Từng đêm quê hương đạn bay súng nổ
Hoả châu sáng tỏ
Những khuôn mặt người yêu phố thị
Ngày nào đó tôi còn thèm
Ánh sáng kinh đô thèm ly bia
Qua tiếng nhạc mơ hồ
Cùng ngàn nụ cười ánh mắt giai nhân
Nay trả lại cho người
Thành phố sau lưng
Môi ngọt rượu nồng
Giày xô tôi đi hằn trên lá cỏ
Đồn xa tôi ở
Chốn quân thù ngày đêm tỏ mặt
Khi vũ trụ lên đèn
Thành phố ngả nghiêng
Men rượu say mèm
Tuổi thơ đi hoang nghìn đêm trốn ngủ
Phần ba tuổi đời hoang phế sau lưng
Nay góp mặt góp lời
Làm lính mà thôi đối diện đây rồi
Từng đêm quê hương đạn bay súng nổ
Hoả châu sáng tỏ
Những khuôn mặt người yêu phố thị
Ngày nào đó tôi còn thèm
Ánh sáng kinh đô thèm ly bia
Qua tiếng nhạc mơ hồ
Cùng ngàn nụ cười ánh mắt giai nhân
Nay trả lại cho người
Thành phố sau lưng
Môi ngọt rượu nồng
Giày xô tôi đi hằn trên lá cỏ
Đồn xa tôi ở
Chốn quân thù ngày đêm tỏ mặt
Giày xô tôi đi hằn trên lá cỏ
Đồn xa tôi ở
Chốn quân thù ngày đêm tỏ mặt
Giày xô tôi đi hằn trên lá cỏ
Đồn xa tôi ở
Chốn quân thù ngày đêm tỏ mặt