Lời bài hát Thành Bại Do Mình

Đóng góp bởi

Đừng ngồi đó
Rơi nước mắt chỉ càng thêm nghèo khó
Chẳng ích gì
Mình phải đứng lên
Đưa đôi tay với lấy những ước mơ
Thành bại do mình
Một túp lều tranh hai quả tim vàng
Yêu thế sao đến với nàng
Nhìn lại mình cũng chỉ là một kẻ ất ơ
Rượu say khói thuốc chỉ càng
Làm ta mặc đời dở dang
Hãy suy nghĩ như một thằng đàn ông
Thay vì ngồi trách đời trách người
Cớ sao lại phụ ta
Thì hãy tự vấn mình
Có phải là một bờ vai không
Đừng trở thành những người
Nói hay nhưng khi làm không hay
Đừng chôn vùi đi bản năng vốn có trong mình
Ai cũng có ước mơ
Cớ sao cứ quay đầu làm ngơ
Để rồi đầu tóc bạc hối hận
Chưa một lần chạm đến
Đừng ngồi đáy giếng hoài, biết bại
Hãy đứng dậy vươn vai
Thành bại là ở chính nơi mình
Thay vì ngồi trách đời trách người
Cớ sao lại phụ ta
Thì hãy tự vấn mình
Có phải là một bờ vai không
Đừng trở thành những người
Nói hay nhưng khi làm không hay
Đừng chôn vùi đi bản năng vốn có trong mình
Đừng ngồi đó
Rơi nước mắt chỉ càng thêm nghèo khó
Chẳng ích gì
Mình phải đứng lên
Đưa đôi tay với lấy những ước mơ
Thành bại do mình
Một túp lều tranh hai quả tim vàng
Yêu thế sao đến với nàng
Nhìn lại mình cũng chỉ là một kẻ ất ơ
Rượu say khói thuốc chỉ càng
Làm ta mặc đời dở dang
Hãy suy nghĩ như một thằng đàn ông
Thay vì ngồi trách đời trách người
Cớ sao lại phụ ta
Thì hãy tự vấn mình
Có phải là một bờ vai không
Đừng trở thành những người
Nói hay nhưng khi làm không hay
Đừng chôn vùi đi bản năng vốn có trong mình
Ai cũng có ước mơ
Cớ sao cứ quay đầu làm ngơ
Để rồi đầu tóc bạc hối hận
Chưa một lần chạm đến
Đừng ngồi đáy giếng hoài, biết bại
Hãy đứng dậy vươn vai
Thành bại là ở chính nơi mình
Thay vì ngồi trách đời trách người
Cớ sao lại phụ ta
Thì hãy tự vấn mình
Có phải là một bờ vai không
Đừng trở thành những người
Nói hay nhưng khi làm không hay
Đừng chôn vùi đi bản năng vốn có trong mình
Ai cũng có ước mơ
Cớ sao cứ quay đầu làm ngơ
Để rồi đầu tóc bạc hối hận
Chưa một lần chạm đến
Đừng ngồi đáy giếng hoài, biết bại
Hãy đứng dậy vươn vai
Thành bại là ở chính nơi mình