Tháng Năm Bên Mẹ Cha

Tháng Năm Bên Mẹ Cha

Lời bài hát Tháng Năm Bên Mẹ Cha

Đóng góp bởi

Đời con hạnh phúc khi còn mẹ cha
Người sinh nuôi con
Tháng năm ngày qua
Trải bao gian khó lực sút tàn hơi
Khi con thân lớn thân kia héo gầy
Làm con phải thấu
Những điều hiếu ân
Mẹ yêu lặng giấu tình người
Phủ kín đại dương cha quí tình thâm
Dòng xa tỏa khắp trên đời
Bao tháng ngày nuôi con lặng lẽ
Bao tháng ngày trông
Con chờ ngóng
Con nên người tâm mới an vui
Người ơi Người ơi
Mẹ già cha yếu sớm khuya
đèn treo trước gió, lá sắp lìa cây
Vô thường (lối tới)
Không biết khi nào
Con nên chân quý tháng
Năm xum vầy
Tận tâm bao dưỡng khi người bên ta
Đời con hạnh phúc khi còn mẹ cha
Người sinh nuôi con
Tháng năm ngày qua
Trải bao gian khó lực sức tàn hơi
Khi con thân lớn thân kia héo gầy
Làm con phải thấu
Những điều hiếu ân
Mẹ yêu lặng sâu
Tình người phủ kín đại dương
Cha quí tình thâm dòng
Xa tỏa khắp trên đời
Bao tháng ngày nuôi con lặng lẽ
Bao tháng ngày trông mong
Chờ ngóng con
Nên người tâm mới an vui
Người ơi Người ơi
Mẹ già cha yếu sớm khuya
đèn treo trước gió, lá sắp lìa cây
Vô thường lối tới không biết khi nào
Con nên chân quí
Tháng năm xum vầy
Tận tâm bao dưỡng khi người bên ta
Đừng để ngày người đã đi xa
Chỉ nhìn theo kỉ niệm nhạt nhòa
Khi không còn song thân yêu kính
Tận tâm bao đèn có nghĩa chi đâu
Mẹ yêu lặng giấu tình người
Phủ kín đại dương
Cha quí tình thâm dòng xa tỏa
Khắp trên đời
Bao tháng ngày nuôi con lặng lẽ
Bao tháng ngày trông mong
Chờ ngóng con
Nên người tâm mới an vui
Người ơi Người ơi
Mẹ già cha yếu sớm khuya
Đèn treo trước gió, lá sắp lìa cây
Vô thường lối tới không biết khi nào
Con nên chân quý tháng
Năm xum vầy
Tận tâm bao dưỡng khi người bên ta