Thần Tài Đến

Thần Tài Đến

Lời bài hát Thần Tài Đến

Đóng góp bởi

Tình yêu đến tình yêu đến
Ấp e trên môi cười
Tình yêu đến tình yêu đến
Khiến ta thêm yêu đời
Mùa xuân đến mùa xuân đến
Ước mơ bay cao vời
Muốn nắm tay trong xuân ngời
Vút bay ngang trời
Thần tài đến thần tài đến
Hãy giang tay đón mời
Thần tài đến thần tài đến
Thắm tô trên môi nụ cười
Thần tài đến thần tài đến
Ấm no cho muôn nhà
Sẽ xóa đi bao đói nghèo
Thế gian an hòa
Mùa xuân đã đến đây
Gió xuân an lành
Nguồn vui cùng đón xuân sang
Đón câu bình an
Trời xuân thật sáng trong
Xua tan lạnh giá
Hãy vui đón bao lộc tài
Phước an lâu dài
Cùng vui đời ấm no chẳng lo cơ hàn
Niềm vui bừng sáng
Chứa chan ấm êm tràn lan
Mùa xuân đem đến đây
Tình yêu ngày mới
Gió đùa lá hoa xôn xao
Đón ông Thần tài
Tình yêu đến tình yêu đến
Ấp e trên môi cười
Tình yêu đến tình yêu đến
Khiến ta thêm yêu đời
Mùa xuân đến mùa xuân đến
Ước mơ bay cao vời
Muốn nắm tay trong xuân ngời
Vút bay ngang trời
Thần tài đến thần tài đến
Hãy giang tay đón mời
Thần tài đến thần tài đến
Thắm tô trên môi cười
Thần tài đến thần tài đến
Ấm no cho muôn nhà
Sẽ xóa đi bao đói nghèo
Thế gian an hòa
Mùa xuân đã đến đây
Gió xuân an lành
Nguồn vui cùng đón xuân sang
Đón câu bình an
Trời xuân thật sáng trong
Xua tan lạnh giá
Hãy vui đón bao lộc tài
Phước an lâu dài
Cùng vui đời ấm no chẳng lo cơ hàn
Niềm vui bừng sáng
Chứa chan ấm êm tràn lan
Mùa xuân đem đến đây
Tình yêu ngày mới
Gió đùa lá hoa xôn xao
Đón ông Thần tài
Tình yêu đến tình yêu đến
Ấp e trên môi cười
Tình yêu đến tình yêu đến
Khiến ta thêm yêu đời
Mùa xuân đến mùa xuân đến
Ước mơ bay cao vời
Muốn nắm tay trong xuân ngời
Vút bay ngang trời