Thân Phận

Thân Phận

Lời bài hát Thân Phận

Đóng góp bởi

Tối qua có người . . .
Đến nhà
Xin bỏ. . trầu cau. . .
Ba me đón chào . . .
Chuyện hỏi cưới
Bàn thật. . lâu . . .
Em buồn em khóc . . .
Biết bao nhiêu
Nhớ anh và thương . . .
Anh thật nhiều
Nhưng lòng giận anh . . .
Mình yêu nhau
Cớ. . sao không tìm. . nhau. . .
Mẹ thương em . . .
Đến bên giường nằm
Hôn trán em. . thì thầm:
"Con nhỏ này dại ghê
Mẹ chọn nơi quyền quý
Người ta thế. . mà chê. . . !
Nhà họ sang giàu lắm
Một bước lên xe hơi
Con khỏi phí cuộc đời
Cưng... nghe mẹ. . đi con. .
Hai lần hai là bốn
Thực tế vậy mà khôn"
Vắng anh thấy buồn . . .
Khóc hoài
Không ngủ. . . cả đêm. . .
Gió mưa trước thềm . . .
Đèn le lói
Càng buồn thêm
Em là con gái . . .
Yêu hôm nay
Biết sao ngày mai . . .
Trong cuộc đời
Xin đừng bỏ em . . .
Đừng xa em
Dưới cơn mưa trời. . đêm. . .
Mẹ thương em . . .
Đến bên giường nằm
Hôn trán em. . thì thầm:
"Con nhỏ này dại ghê
Mẹ chọn nơi quyền quý
Người ta
Người ta thế. . mà chê. . . !
Nhà họ sang giàu lắm
Một bước lên xe hơi
Con khỏi phí cuộc đời
Cưng nghe mẹ. . đi con. .
Hai lần hai là bốn
Thực tế vậy mà khôn"
Vắng anh thấy buồn . . .
Khóc hoài
Không ngủ. . . cả đêm. . .
Gió mưa trước thềm . . .
Đèn le lói
Càng buồn thêm
Em là con gái . . .
Yêu hôm nay
Biết sao ngày mai . . .
Trong cuộc đời
Xin đừng bỏ em . . .
Đừng xa em
Dưới cơn mưa trời. . đêm. . .
Xin đừng bỏ em . . .
Đừng xa em. . .
Dưới. . cơn mưa trời. . . đêm. . . .