Thân Chùm Gởi

Thân Chùm Gởi

Lời bài hát Thân Chùm Gởi

Đóng góp bởi

Thương đời số phận lẻ loi như chùm gởi, gởi theo mây trời... Thương đời số phận nổi trôi, thân chùm gởi gió sương tơi bời... Tình là tình ly tan,đời trái ngang, biết đâu tào khang ,tình dở dang, tiếng yêu muộn màng, phấn son lỡ làng trọn đời riêng mang... Cung đàn tiếng nhạc lời ca. thương chùm gởi, gởi theo cung sầu. mai này dù đời bể dâu. Thân chùm vẩn buôn tơ lòng dù dòng đời long đông dù trái ngang, đắng cay buồn mang chùm gởi kia vẫn luôn chung tình. tiếng ca cho đời gửi chúc duyên lòng chùm gởi ơi..mong sẽ còn gặp nhau, đừng xót đau những kỉ niệm ban đầu. dù mất nhau để tiếng yêu hôm nào. nước mắt thôi lăn dài lòng không xót xa đau chùm gởi ơi,... xa cách bao lâu giờ bến xưa ta nối lại duyên đầu. phúc giây ban đầu đừng rời xa nhau..