Thầm Trách Ta Dại Khờ

Thầm Trách Ta Dại Khờ

Lời bài hát Thầm Trách Ta Dại Khờ

Đóng góp bởi

Mong chi giờ đây
Còn gì cho ta khi người này đã xa mang theo tình ta
Mong chi giờ đây
Còn gì cho ta khi người này đổi thay vui bên tình mới
Khóc rồi thì cũng thế, đau lòng nhau rồi thì cũng thế
Nay người đang đi bên ai trong niềm vui người có biết đâu
Tiếc rồi thì cũng thế, oán trách nhau rồi thì cũng thế
Chỉ làm ta càng thêm vương vấn thương đau
Sao em đành tâm ra đi ra đi
Mang theo lời yêu thương kia tan đi
Cho bao nỗi nhớ nhung
Bao nhiêu đắm say ta đã trao ngày nào
Sao em đành tâm ra đi ra đi
Không nói một lời, không câu chia ly
Cho ta nơi chốn đây ôm xót xa
Thầm trách ta dại khờ
Mong chi giờ đây
Còn gì cho ta khi người này đã xa mang theo tình ta
Mong chi giờ đây
Còn gì cho ta khi người này đổi thay vui bên tình mới
Khóc rồi thì cũng thế, đau lòng nhau rồi thì cũng thế
Nay người đang đi bên ai trong niềm vui người có biết đâu
Tiếc rồi thì cũng thế, oán trách nhau rồi thì cũng thế
Chỉ làm ta càng thêm vương vấn thương đau
Sao em đành tâm ra đi ra đi
Mang theo lời yêu thương kia tan đi
Cho bao nỗi nhớ nhung
Bao nhiêu đắm say ta đã trao ngày nào
Sao em đành tâm ra đi ra đi
Không nói một lời, không câu chia ly
Cho ta nơi chốn đây ôm xót xa
Thầm trách ta dại khờ
Sao em đành tâm ra đi ra đi
Mang theo lời yêu thương kia tan đi
Cho bao nỗi nhớ nhung
Bao nhiêu đắm say ta đã trao ngày nào
Sao em đành tâm ra đi ra đi
Không nói một lời, không câu chia ly
Cho ta nơi chốn đây ôm xót xa
Thầm trách ta dại khờ