Thấm Thía

Thấm Thía

Lời bài hát Thấm Thía

Đóng góp bởi

Đừng buồn sầu em ơi
Dẫu có bao muộn phiền
Và đâu ai trên nhân gian ấy
Muốn mong mà được như ý
Chỉ cần là em vui
Anh sẻ luôn cố gắng
Lo cho em thật nhiều
Để em chẳng phải thua thiệt ai
Dù mình nghèo em ơi
Có phải đâu nghèo tình
Miễn sao đôi ta luôn bên nhau
Biết đâu ngày mai sẽ khác
Đời còn dài em ơi
Đâu ai hay biết trước
Anh vẫn tin một ngày
Đôi ta sẻ tốt hơn bây giờ
Đừng buồn đau nghe em ơi
Vì phải để em hay nghĩ suy
Đôi khi em buồn
Mà sao anh cảm thấy thương em làm sao
Anh chưa lo được em
Trong lúc anh cơ hàn
Là một người đàn ông
Sao anh có thể để cho em buồn
Thà ngày xưa không yêu anh
Người khác sẽ cho em ấm êm
Khi yêu anh rồi
Thì anh phải chở che cho đời em
Anh yêu em vì em
Bao khó khăn trong đời
Chẳng là gì thấm thía
Khi anh vẫn thấy em luôn tươi cười
Đừng buồn sầu em ơi
Dẫu có bao muộn phiền
Và đâu ai trên nhân gian ấy
Muốn mong mà được như ý
Chỉ cần là em vui
Anh sẻ luôn cố gắng
Lo cho em thật nhiều
Để em chẳng phải thua thiệt ai
Dù mình nghèo em ơi
Có phải đâu nghèo tình
Miễn sao đôi ta luôn bên nhau
Biết đâu ngày mai sẽ khác
Đời còn dài em ơi
Đâu ai hay biết trước
Anh vẫn tin một ngày
Đôi ta sẻ tốt hơn bây giờ
Đừng buồn đau nghe em ơi
Vì phải để em hay nghĩ suy
Đôi khi em buồn
Mà sao anh cảm thấy thương em làm sao
Anh chưa lo được em
Trong lúc anh cơ hàn
Là một người đàn ông
Sao anh có thể để cho em buồn
Thà ngày xưa không yêu anh
Người khác sẽ cho em ấm êm
Khi yêu anh rồi
Thì anh phải chở che cho đời em
Anh yêu em vì em
Bao khó khăn trong đời
Chẳng là gì thấm thía
Khi anh vẫn thấy em luôn tươi cười
Đừng buồn đau nghe em
Vì phải để em hay nghĩ suy
Đôi khi em buồn
Mà sao anh cảm thấy thương em
Anh chưa lo được em
Trong lúc anh cơ hàn
Là một người đàn ông
Sao anh có thể để cho em buồn
Thà ngày xưa không yêu anh
Người khác sẽ cho em ấm êm
Khi yêu anh rồi
Thì anh phải chở che cho đời em
Anh yêu em vì em
Bao khó khăn trong đời
Chẳng là gì thấm thía
Khi anh vẫn thấy em luôn tươi cười
Chẳng là gì thấm thía
Khi anh vẫn thấy em luôn cười