Thầm Mong Anh Quay Về Bên Em

Thầm Mong Anh Quay Về Bên Em

Lời bài hát Thầm Mong Anh Quay Về Bên Em

Đóng góp bởi

Trao nhau nụ hôn đắm say
Để ngày hôm nay
Sao nhìn nhau
Quá chua cay
Quạnh hiu ngồi đây
Cà phê vắng
Nhớ anh nói sao
Nói nên lời
Làm sao cho
Ta mãi mãi bên nhau
Sao không dành trọn
Tiếng yêu
Về một người thôi
Cho tình em hết đơn côi
Thật ra thì
Không một ai muốn
Tiếng yêu
Phải chia sớt bao giờ
Vì sao em
Phải cay đắng chấp nhận
Vì sao em yêu anh
Em mãi không trả lời được
Như trời kia
Có bao vì sao
Để cho hôm nay
Em xót xa hiểu rằng
Tình yêu anh không
Dành riêng em
Người đi tìm vui
Xa xôi chốn ấy
Bỏ mặc em
Nơi chốn này
Mà người anh yêu
Gửi lại anh tình yêu
Có lâu bền
Hay cũng chỉ một vài lần
Bao tiếng yêu thương
Mà thật gần
Để một ngày
Người cầm tay anh
Cùng lời chia tay
Tình yêu này
Nguyện gởi trao mãi mãi
Để trọn bên anh suốt đời
Vì một câu yêu ngày xưa
Anh trao về em đó
Thầm mong anh
Quay về đây
Xóa đi bao giọt lệ buồn
Và tình ta
Sẽ mãi như ngày xưa
Trao nhau nụ hôn đắm say
Để ngày hôm nay
Sao nhìn nhau
Quá chua cay
Quạnh hiu ngồi đây
Cà phê vắng
Nhớ anh nói sao
Nói nên lời
Làm sao cho
Ta mãi mãi bên nhau
Sao không dành trọn
Tiếng yêu
Gửi một người thôi
Cho tình em hết đơn côi
Thật ra thì
Không một ai muốn
Tiếng yêu
Phải chia sớt bao giờ
Vì sao em
Phải cay đắng chấp nhận
Vì sao em yêu anh
Em mãi không trả lời được
Như trời kia
Có bao vì sao
Để cho hôm nay
Em xót xa hiểu rằng
Tình yêu anh không
Dành riêng em
Người đi tìm vui
Xa xôi chốn ấy
Bỏ mặc em
Nơi chốn này
Mà người anh yêu
Gửi lại anh tình yêu
Có lâu bền
Hay cũng chỉ một vài lần
Bao tiếng yêu thương
Mà thật gần
Để một ngày
Người cầm tay anh
Cùng lời chia tay
Tình yêu này
Nguyện gởi trao mãi mãi
Về trọn bên anh suốt đời
Vì một câu yêu ngày xưa
Anh trao về em đó
Thầm mong anh
Quay về đây
Xóa đi bao giọt lệ buồn
Và tình ta
Sẽ mãi như ngày xưa
Thầm mong anh
Quay về đây
Xóa đi bao giọt lệ buồn
Và tình ta
Sẽ mãi như ngày xưa