Thà Trắng Thà Đen

Thà Trắng Thà Đen

Lời bài hát Thà Trắng Thà Đen

Đóng góp bởi

Chúng mình không còn
Yêu nhau thì thôi
Anh nói ra đi
Trắng đen một lời
Có gì mà ngại anh ơi
Có gì mà đành gian dối
Em không hề
Kết tội anh đâu
Duyên tình không vẹn
Gieo neo làm chi
Em cũng như anh
Sướng vui được gì
Chẳng thà đường tình đôi ngã
Em về trọn tình duyên mới
Còn anh đi cưới vợ là xong
Duyên kiếp đôi ta
Từ đây thôi bẽ bàng
Kỷ niệm chôn kín trong tim
Đời sẽ đổi thay
Và tình yêu xóa mờ
Bận lòng chi mối duyên hờ
Duyên tình không trọn
Xa nhau là hơn
Dang díu chi thêm
đớn đau tủi hờn
Có gì mà ngại anh ơi
Chẳng còn gì mà suy tính
Tình không thương
Xin đừng lụy vương
Duyên tình không vẹn
Gieo neo làm chi
Em cũng như anh
Sướng vui được gì
Chẳng thà đường tình đôi ngã
Em về trọn tình duyên mới
Còn anh đi cưới vợ là xong
Duyên kiếp đôi ta
Từ đây thôi bẽ bàng
Kỷ niệm chôn kín trong tim
Đời sẽ đổi thay
Và tình yêu xóa mờ
Bận lòng chi mối duyên hờ
Duyên tình không trọn
Xa nhau là hơn
Dang díu chi thêm
đớn đau tủi hờn
Có gì mà ngại anh ơi
Chẳng còn gì mà suy tính
Tình không thương
Xin đừng lụy vương
Có gì mà ngại anh ơi
Chẳng còn gì mà suy tính
Tình không thương
Xin đừng lụy vương