Thà Rằng Chia Tay (Live)

Thà Rằng Chia Tay (Live)

Lời bài hát Thà Rằng Chia Tay (Live)

Đóng góp bởi

Một mai ta nhận ra
Đường đời không chung đôi
Những phút giây có nhau
Như giấc mơ thôi
Ngày nao khi yêu nhau
Cùng nguyện thề trăng sao
Mà nay người không nói một câu
Đường chia ly đến rồi
Hoàng hôn khuất dáng người
Cùng chung bước nơi đây
Sao khác xa nẻo đường
Còn đâu những ân tình
Những say đắm bên mình
Nguyện cầu người tìm thấy khung trời riêng
Thà rằng mình quên nhau để vơi nỗi sầu
Thà rằng mình quên nhau riêng bước ngày sau
Thà rằng ta nói dối dẫu khó nói
Mình phải mãi mãi xa lìa nhau
Thà rằng chia tay xót xa mối tình
Thà rằng chia tay phải lãng quên bóng hình
Một mình hoang vắng với tiếc nuối
Đường về gió vẫn hát như ngày xưa
Thì thầm tên nhau
Đường chia ly đến rồi
Hoàng hôn khuất dáng người
Cùng chung bước nơi đây
Sao khác xa nẻo đường
Còn đâu những ân tình
Những say đắm bên mình
Nguyện cầu người tìm thấy
Thấy khung trời riêng
Thà rằng mình quên nhau để vơi nỗi sầu
Thà rằng mình quên nhau riêng bước ngày sau
Thà rằng ta nói dối dẫu khó nói
Mình phải mãi mãi xa lìa nhau
Thà rằng chia tay xót xa mối tình
Thà rằng chia tay phải lãng quên bóng hình
Một mình hoang vắng với tiếc nuối
Đường về gió vẫn hát như ngày xưa
Thà rằng mình quên nhau để vơi nỗi sầu
Thà rằng mình quên nhau riêng bước ngày sau
Thà rằng ta nói dối dẫu khó nói
Mình phải mãi mãi xa lìa nhau
Thà rằng chia tay xót xa mối tình
Thà rằng chia tay phải lãng quên bóng hình
Một mình hoang vắng với tiếc nuối
Đường về gió vẫn hát như ngày xưa
Thì thầm tên nhau
Thì thầm tên nhau