Thà Người Đừng Hứa

Thà Người Đừng Hứa

Lời bài hát Thà Người Đừng Hứa

Đóng góp bởi

Bến đợi người xưa
Nước mắt chảy dài trên sông
Có một người quên
Một người cớ sao nhớ hoài
Lời thề đã trao khi xưa
Chắc ai còn nhớ
Người giờ ấm êm cao sang
Quên nghĩa quên tình
Chuyến đò người đi
Đâu nhớ bến chiều nơi xưa
Kỷ niệm tàn phai
Như cơn gió thoảng vô tình
Chiều chiều đứng trông xa xa
Ngóng ai về bến
Chỉ là mênh mông con nước
Với riêng mình ên
Thà người đừng hứa
Thà người đừng hứa
Sẽ mãi yêu tôi
Sẽ mãi bên tôi đến suốt cuộc đời
Thà người đừng hứa
Thà người đừng hứa
Có lẽ bây giờ
Tôi đâu phải khóc nhớ một người dưng
Bến đợi người xưa
Nước mắt chảy dài trên sông
Có một người quên
Một người cớ sao nhớ hoài
Lời thề đã trao khi xưa
Chắc ai còn nhớ
Người giờ ấm êm cao sang
Quên nghĩa quên tình
Chuyến đò người đi
Đâu nhớ bến chiều nơi xưa
Kỷ niệm tàn phai
Như cơn gió thoảng vô tình
Chiều chiều đứng trông xa xa
Ngóng ai về bến
Chỉ là mênh mông con nước
Với riêng mình ên
Thà người đừng hứa
Thà người đừng hứa
Sẽ mãi yêu tôi
Sẽ mãi bên tôi đến suốt cuộc đời
Thà người đừng hứa
Thà người đừng hứa
Có lẽ bây giờ
Tôi đâu phải khóc nhớ một người dưng
Thà người đừng hứa
Thà người đừng hứa
Sẽ mãi yêu tôi
Sẽ mãi bên tôi đến suốt cuộc đời
Thà người đừng hứa
Thà thà người đừng hứa
Có lẽ bây giờ
Tôi đâu phải khóc nhớ một người dưng