Thà Đừng Đắm Say (BLUE REMIX)

Thà Đừng Đắm Say (BLUE REMIX)

Lời bài hát Thà Đừng Đắm Say (BLUE REMIX)

Đóng góp bởi

Thà rằng mình đừng quen biết
Thà rằng mình đừng nắm tay
Thà rằng mình đừng đắm say
Có lẽ tốt cho cả hai ta
Cuộc tình dù ngọt ngào đến mấy
Rồi cũng tan theo làn mây
Nếu lúc trước đừng yêu đắm say
Hôm nay ta đâu phải
Khổ đau như vậy
Thà rằng mình đừng quen biết
Thà rằng mình đừng nắm tay
Thà rằng mình đừng đắm say
Có lẽ tốt cho cả hai ta
Cuộc tình dù ngọt ngào đến mấy
Rồi cũng tan theo làn mây
Nếu lúc trước đừng yêu đắm say
Hôm nay ta đâu phải
Khổ đau như vậy
Thời gian
Có thể xoá đi những kỉ niệm
Làm sao có thể xoá
Những nỗi đau này
Giá như ngày ấy đôi mình
Đừng đến bên nhau
Giá như ngày ấy đôi mình
Đừng trao cho nhau nụ hôn ấy
Giá như ngày ấy em đừng
Đừng nói yêu tôi
Thì giờ đây
Hai ta đâu phải khổ đau như vậy
Nỗi đau này quá dư thừa
Trái tim mòn mỏi hao gầy
Đã đến lúc
Ta phải kết thúc nỗi đau
Thà rằng mình đừng quen biết
Thà rằng mình đừng nắm tay
Thà rằng mình đừng đắm say
Có lẽ tốt cho cả hai ta
Cuộc tình dù ngọt ngào đến mấy
Rồi cũng tan theo làn mây
Nếu lúc trước đừng yêu đắm say
Hôm nay ta đâu phải
Khổ đau như vậy
Thà rằng mình đừng quen biết
Thà rằng mình đừng nắm tay
Thà rằng mình đừng đắm say
Có lẽ tốt cho cả hai ta
Cuộc tình dù ngọt ngào đến mấy
Rồi cũng tan theo làn mây
Nếu lúc trước đừng yêu đắm say
Hôm nay ta đâu phải
Khổ đau như vậy